Hoe moet je een boek citeren?

Hoe moet je een boek citeren?

Citeren. Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Hoeveel mag je citeren uit een boek?

Een citaat moet inhoudelijk relevant zijn en je mag niet meer citeren dan strikt noodzakelijk. Dit geldt alleen voor citaten uit al gepubliceerde werken, anders heb je wél eerst toestemming nodig van de auteur. Je mag dus bijvoorbeeld niet citeren uit brieven of dagboeken die niet gepubliceerd zijn.

Hoe citeer je een Bijbeltekst?

Hoe citeer ik volgens APA een specifieke passage uit de Bijbel, Koran of Thora? Net als de meeste stijlgidsen raadt APA aan om religieuze boeken op te nemen in de verwijzing in de tekst, in combinatie met het hoofdstuk- en versnummer. Bijvoorbeeld: (De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Petr.

Hoe verwijs je naar een boek in de tekst?

Verwijzen naar een boek Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan.

Hoe refereer je in een tekst?

In een eerste stap vermeld je de referentie (familienaam van de auteur en publicatiejaar) in de tekst zelf. Vervolgens neem je de volledige bron op in een referentielijst achter in je tekst. In de tekst verwijs je verkort naar de bron die je gebruikt. Je vermeldt de familienaam van de auteur en het publicatiejaar.

Hoeveel woorden mag je citeren?

Volg deze regels om een citaat op te nemen in je tekst in APA-stijl: Citaten van minder dan 40 woorden worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Citaten van 40 woorden of meer worden opgemaakt als een blokcitaat. De auteur, het jaar en het paginanummer worden toegevoegd aan de verwijzing in de tekst.

Wat is het verschil tussen 1 aanhalingsteken en 2 aanhalingstekens?

Enkele aanhalingstekens worden het meest gebruikt. Ze hebben verschillende functies: ze kunnen onder andere citaten weergeven, ironie aangeven en woorden in zelfnoemfunctie markeren. Dubbele aanhalingstekens worden vrijwel alleen gebruikt om citaten weer te geven.