Wat is het verschil tussen aslast en totale massa?

Wat is het verschil tussen aslast en totale massa?

som van de aslasten: door meting vastgestelde som van twee of meer assen van een motorrijtuig, een autonome aanhangwagen of een samenstel van voertuigen. totale massa: door weging vastgestelde massa van het totale voertuig of samenstel van voertuigen.

Wat is rijklaar gewicht?

De massa rijklaar is de massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand, inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90% gevuld), reservewiel voor zover gemonteerd door de fabrikant, eventueel gereedschap en de bestuurder.

Wat is het laadvermogen van mijn auto?

Laadvermogen. Op uw kentekenbewijs vindt u de maximale massa van uw auto. Dit is het totaal van het gewicht van de auto plus de deelbare en ondeelbare lading. Ook het gewicht van uw auto staat op het kentekenbewijs.

Wat is massa rijklaar auto?

Beschik je over een kentekencard, dan staat hier “massa rijklaar”. Massa rijklaar betekent het gewicht van een auto die rijklaar is: de brandstoftank is negentig procent gevuld en er zit een bestuurder van vijfenzeventig kilo in het betreffende voertuig.

Wat is de aslast van een voertuig?

betekenis & definitie. De wettelijk toegestane maximale aslast is het maximale gewicht van een voertuig per as. De som van de maximale aslasten bepaalt hoeveel een voertuig maximaal mag wegen. De wettelijk toegestane maximale aslast is vastgelegd in de kentekencard, het kentekenbewijs en het kentekenregister.

Wat is de maximale aslast?

De last onder één (enkele) as mag niet meer zijn dan: 10 ton voor een niet aangedreven as. 11,5 ton voor een aangedreven as. 12 ton voor een as van een werktuig (uitsluitend in Nederland)

Welk gewicht is bepalend voor motorrijtuigenbelasting?

De MRB blijft op basis van massa ledig gewicht. Op de kentekencard wordt massa rijklaar gebruikt, zoals bij de typegoedkeuring vastgesteld is. Dat is precies 100kg hoger dan het ledig gewicht.

Hoeveel kg mag ik laden in mijn auto?

Het laadvermogen van een gezinswagen is ongeveer 500 kg. Een stationcar kan 50 tot 100 kg meer aan. Het meeste gaat in een spacewagon, daar mag in totaal 700 kg in. Vergeet bij het laden niet dat je bij het maximumgewicht ook de passagiers moet rekenen!

Hoeveel kilo kan mijn auto aan?

Als je in bezit bent van een B-rijbewijs, mag je combinatie auto en aanhanger maximaal 3.500 kilo wegen. Dat is dus de toegestane maximummassa, die je vindt in de papieren van zowel de auto als aanhanger bij elkaar opgeteld. Een uitzondering daarop vormt een aanhanger die maximaal 750 kilo weegt.

Wat betekent toegestane maximum massa?

De ’toegestane maximummassa’ is de eigen massa (leeggewicht) van het voertuig vermeerderd met de voor het voertuig toegestane maximummassa aan lading.

Wat is de aslast?

Aslast is het gewicht (in tonnen) per as van een spoorvoertuig, inclusief de belading.