Wie werk doet dat geen zin heeft draagt water naar de zee?

Wie werk doet dat geen zin heeft draagt water naar de zee?

Dit is terug te vinden in de vele spreekwoorden en gezegden waar water in voorkomt. Water naar de zee dragen: iets naar een plaats brengen, waar er al genoeg van is. iets overbodigs doen.

Wat is beter dan do?

Beter blo(de) Jan dan do(de) Jan. Het is beter zich laf blood te gedragen, dan te sterven, dood te zijn. (Zie ook: Liever Turks dan paaps.)

Hoe diep het water is?

De diepte van het water hangt af van de bodemsamenstelling en de golfhoogte. Op zee hangt het ook samen met het getij. Als de bodem hard is zoals bij gesteente of beton dan is de diepte te bepalen door de afstand naar het golfdal plus de helft van de golfhoogte.

Hoe schrijf je voeten?

voeten (meerv.) Voorbeeld: `Hij lag drie weken met zijn voet in het gips.

Wat is beter dan do Jan?

beter blo Jan dan do Jan [spreekwoord] better safe than sorry [sprw.]

Wat de mens zaait zal hij maaien?

D.w.z. zooals wij zelve zijn, zoo zal men ons behandelen; men is zelfde oorzaak van zijn eigen lot; is iemand liefdeloos, geen liefde zal hij vinden, ‘wie voor stoffelijk voordeel en genot leeft, zal geen vrede noch vreugde verkrijgen maar ellende’ (Zeeman, 363).

Waar water is is leven?

Het leven op aarde is zo goed als zeker ontstaan in die oceanen. Levende organismen bestaan voor een groot deel uit water; 60 procent in het geval van mensen. Planten en dieren kunnen zonder water niet overleven. Van alle moleculen in de wereld om ons heen is water (H2O) dus misschien wel het belangrijkste.

Wat betekent zo vlug als water?

Zo vlug als water. Erg snel zijn.

Hoe heet bovenkant voet?

De bovenkant van de voet bestaat uit de wreef van de voet met verschillende botten, banden en gewrichten en de tenen. Vanuit het onderbeen loopt er over de wreef een spier naar de tenen, deze spier maakt het strekken van de tenen mogelijk.

Wat betekent iemand voor de voeten lopen?

iemand iets voor de voeten werpen iemand ergens van beschuldigen, iemand de schuld van iets geven.