Hoe kom je tot een goed concept?

Hoe kom je tot een goed concept?

Een concept is een algemene manier om een bepaald doel te bereiken. Een concept is breed en niet concreet. Een concept legt uit WAT je wilt doen, maar geeft de ruimte om zelf in te vullen HOE je dit gaat doen. Een idee, tot slot, is een invulling van een concept.

Het concept moet helder en eenvoudig zijn: je kunt het in twee zinnen uitleggen. Het concept moet consistent te gebruiken zijn, maar toch blijven verrassen. Het concept moet passen bij de identiteit, de sfeer en de stijl van het merk. Het concept moet onderscheidend zijn.

Hoe kom je aan een concept?

Op basis van een helder doel is het eenvoudig om snel veel ideeën te bedenken. Maar hoe kom je tot een overkoepelend concept? Pak het meest inspirerende idee dat je hebt bedacht en stel jezelf de vraag: Wat probeer ik te doen met dit idee? Het antwoord op deze vraag is het concept achter je idee.

Waarom conceptontwikkeling?

Waarom is concept ontwikkeling belangrijk? Conceptontwikkeling is de onmisbare visuele vertaling van je bedrijfsidentiteit. Een branding zonder slim concept is los zand en slechts mooimakerij. Een doordacht concept staat aan het begin van doeltreffende communicatie.

Wat is het verschil tussen een idee en een concept?

Het verschil tussen een idee en een concept is eigenlijk best simpel. Een idee is een gedachte die het hoofd verlaat. Een concept is een verzameling van ideeën, verpakt in een goed verhaal met sterke onderbouwing waarop je een beslissing kunt nemen en het ten uitvoer brengt.

Wat is de kracht van conceptontwikkeling?

Conceptontwikkeling vormt de brug tussen de oorspronkelijke bedrijfsstrategie en de praktische invulling daarvan. De vertaling van het beoogde resultaat naar een testbaar idee. Het doel is dan ook om de ideeën zo snel mogelijk vorm te geven in een tastbaar prototype. Want alleen dan hebben ideeën nut.

Hoe schrijf je een idee uit?

Stap 1: Bedenk een naam voor het idee van maximaal 3 woorden. Stap 2: Bedenk een slogan die in combinatie met de titel inzicht geeft in de kern van het idee. Stap 3: Maak een tekening die het idee afbeeldt. Stap 4: Controleer of iedereen het eens is met de drie elementen en de essentie duidelijk overkomt.

Wat kost een concept?

Het concept, dit is vaak een vast bedrag (€ 1.250,-, € 3.750,-, € 7.500,- ,€ 15.000,- etc.), afhankelijk van de verwachte tijdsinspanning om tot een passend concept te komen. Het eindproduct is een PDF of een presentatie met daarin het idee en een eerste ruwe uitwerking naar de in te zetten tools.

Wat is conceptontwikkeling vastgoed?

Een vastgoedconcept is een naar type, functie en/of ontwerp onderscheidend en inspirerend vastgoedproduct, dat inspeelt op (latente of manifeste) behoeften van doelgroepen.

Wat is een conceptontwikkelaar?

Conceptontwikkeling (Engels: concept design) is een vooronderzoek ontwerp. Het doel van een conceptontwikkeling is om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve inschatting te kunnen maken van de te verwachten productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten.

Wat houdt een concept in?

Het woord concept heeft vele betekenissen, zoals plan, ontwerp, voorlopige formulering/idee en ruwe schets. Doordat het woord concept meerdere betekenissen heeft is het van belang om het woord in de juiste context te plaatsen.

Waarom een concept?

Iets in een concept vangen geeft namelijk duidelijkheid voor zowel jezelf als mogelijke klanten. Het is een afgebakend iets waardoor iedereen weet wat het wel én wat het niet is. Goede concepten zijn simpel en onderscheidend. Ze blijven hangen en zorgen ervoor dat daardoor mensen eerder jou kiezen.