Welke vennootschappen zijn btw-plichtig?

Welke vennootschappen zijn btw-plichtig?

Artikel 4 van het btw-wetboek stelt dat elke onderneming die regelmatig en zelfstandig economische activiteiten verricht btw-plichtig is. Ongeacht of er een winstoogmerk is. Daarnaast maakt het ook niet uit of het om een hoofd- of nevenactiviteit gaat.

Hoe kan ik zien of iemand btw-plichtig is?

Hoe weet je of iemand btw-plichtig is? Als je ontvanger in de EU is gevestigd, zou je je kunnen beroepen op het btw-nummer van je ontvanger. Als je de naam van de organisatie en het adres kent, kun je het Belgisch btw-nummer opzoeken op de website van de Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO).

Wat is niet btw-plichtig?

Geniet je als freelancer, zelfstandige of kleine onderneming vrijstelling van btw, dan heb je geen uitstaans met de btw. Je bent niet btw-plichtig en rekent dus geen btw op factuur, je dient geen btw-aangiften in en houdt geen btw-boekhouding bij.

Welke btw regimes bestaan er?

Er kunnen twee grote soorten btw-regimes onderscheiden worden: een normale regeling en de bijzondere regelingen. Wie onderworpen is aan de normale regeling dient in principe maandelijks een btw-aangifte te doen.

Welke bedrijven moeten geen btw-aangifte indienen?

Als de onderneming alleen activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn van btw (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiƫle verrichtingen, handelingen in de medische sector), en zij daardoor ook geen enkel recht op aftrek heeft, moet zij zich niet registreren.

Welke onderneming is niet btw plichtig?

Ondernemers met een jaaromzet lager dan 25.000 euro kunnen ervoor kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-plicht. Je bent dan wel btw-onderworpen en je hebt een btw-hoedanigheid, maar je hoeft geen (drie)maandelijkse aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen.

Wie is niet onderworpen aan btw?

Heb je een kleine onderneming met een omzetcijfer lager dan 25.000 euro, dan ben je wel btw-plichtig, maar kan je een vrijstelling van de aangiftes vragen. Je hoeft dan geen btw aan te rekenen en je moet ook geen btw-aangifte indienen.