Welke opleiding volgen voor leerkracht?

Welke opleiding volgen voor leerkracht?

U heeft een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig om als leraar in het gehele basisonderwijs te mogen werken. Binnen de opleiding zijn specialisaties mogelijk, bijvoorbeeld naar leeftijdscategorie (jonge kind of oudere kind). Maar u moet aan alle eisen voldoen om uw diploma te halen.

Welke scholen nemen zij instromers aan?

Met een zij-instroomtraject kun je een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen. Daarmee kun je lesgeven op de basisschool, in het praktijkonderwijs en op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Wat kun je doen met een lerarendiploma?

Tien Opties Voor Docenten Die Iets Nieuws Zoeken

  • Banen in het Onderwijs: Meester in Ondersteuning.
  • Word privĂ©leraar.
  • Leven na het Lesgeven: Publiceren als Docent.
  • Vertrouwenspersoon in het Onderwijs.
  • Bedrijfscursussen Na een Loopbaan als Docent.
  • Werken bij Human Resources, Perfect voor Docenten.

Waar kan ik lesgeven met mijn diploma?

Je kan aan de slag als leraar in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Waar je precies kan lesgeven en welke vakken je mag geven, hangt af van je basisdiploma en je educatieve opleiding. Je verworven bekwaamheidsbewijzen zijn verbonden aan de opgenomen vakdidactieken.

Welke opleiding heb je nodig voor de pabo?

In de pabo-opleiding komen alle basisschoolvakken aan bod: rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, drama, muziek, natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing.

Wat kun je doen met een diploma kleuteronderwijs?

Indien je de studiemicrobe nu echt te pakken hebt, kun je na het behalen van het diploma kleuteronderwijs aan VIVES steeds starten met volgende opleidingen: een verkorte studieroute lager onderwijs in dag- of afstandsonderwijs. een verkorte studieroute secundair onderwijs in dag-, (begeleid) afstands- of avondonderwijs.

Wat kun je nog meer met een lerarenopleiding?

Je wordt opgeleid tot leraar, maar in principe kun je ook aan de slag buiten het onderwijs. Bijvoorbeeld in de voorlichting, het toerisme, de automatisering of bij de overheid.