Welke arts behandeld nierproblemen?

Welke arts behandeld nierproblemen?

De specialist die mensen met nierschade behandelt, is een internist of een internist-nefroloog.

Wie is de beste nefroloog van Nederland?

De Nijmeegse nefroloog Jack Wetzels is voor de derde keer op rij door zijn collega’s gekozen als een van de beste internisten van Nederland.

Wat onderzoekt een nefroloog?

Een nefroloog is een internist die zich gespecialiseerd heeft in de oorzaken en behandeling van nierschade. Na vaststellen van de schade, zal de nefroloog ten eerste proberen de nierfunctie zo veel mogelijk te herstellen en verdere achteruitgang voorkomen.

Wat is een internist nefroloog?

Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nierziekten bezig houdt. De internist gespecialiseerd in nierziekten is de nefroloog.

Hoe word je nierspecialist?

Het cursorisch onderwijs zoals gegeven door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie dient te worden gevolgd. Aan ten minste zes van de acht onderwijsdagen moet worden deelgenomen. Daarnaast moet gedurende de opleiding minimaal 40 uur geaccrediteerd ‘nefrologisch’ onderwijs worden genoten.

Welk orgaan wordt bestudeerd door een nefroloog?

Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich bezig houdt met nieraandoeningen en nierziekten.

Hoelang studeren voor nefroloog?

De differentiatie nefrologie duurt 24 maanden (waarvan een deel ook algemene interne geneeskunde) en is opgebouwd uit een aantal stages van enkele maanden.

Wat is pre dialyse?

De predialyse is de periode die voorafgaat aan de dialysebehandeling. Bij vermindering van de nierfunctie ontstaan allerlei gezondheidsproblemen. De zorg in deze periode is erop gericht uw lichaam in een zo goed mogelijke conditie te houden.

Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in nieren?

Patiƫnten met nierfalen kunnen in het Catharina Ziekenhuis terecht voor onderzoek en behandeling van ziekten van de nieren en nierfalen. Maar ook voor een nierfunctie vervangende therapie zoals een dialyse (zuiveren van bloed) en de voorbereiding en/of begeleiding van een niertransplantatie.