Wat zijn voorbeelden van tweedelijnszorg?

Wat zijn voorbeelden van tweedelijnszorg?

Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant. Dat betekent dat de patiƫnt niet wordt opgenomen in een instelling. Voorbeelden van tweedelijnszorg zijn psychologen, orthodontisten en pedagogen.

Wat is derdelijns zorg?

Derdelijnszorg. Op het moment dat er hoog specialistische zorg nodig is, zowel voor geestelijke als somatische gezondheidsproblemen, volgt doorverwijzing naar instellingen voor topklinische zorg. Dit noemen wij derdelijnszorg.

Wat is een VPK?

1) Vpk = verpleegkundige.

Wat is VT in de zorg?

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die nog niet bewezen effectief is toch, tijdelijk toe te laten tot het basispakket.

Wie valt onder tweedelijnszorg?

De tweedelijnszorg bestaat uit alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of kliniek. Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg.

Wat is 1e 2e en 3e lijns zorg?

Eerste lijn Ten eerste moet de zorgvrager zelf om hulp vragen. Pas dan wordt een zorgvrager in deze lijn behandeld. Ten tweede is de zorg bedoeld voor degene die erom heeft gevraagd, voor de zorgvrager dus. Ten derde is de zorg die zij verlenen algemeen.

Wat is een derdelijns ziekenhuis?

Derdelijns-GGZ is die specialistische GGZ waar zowel mensen terecht komen via verwijzing uit de eerste lijn als uit de tweede lijn.

Wat is een echelon in de zorg?

Dat is een laag, trap, niveau. Ook in figuurlijke betekenis: gezondheidszorg in het eerste echelon staat voor de voor iedereen zonder verwijzing toegankelijke gezondheidszorg, te weten die door de huisartsen, tandartsen, apothekers, maatschappelijk werkers e.d.

Wat is de taak van een verpleegkundig specialist?

Als verpleegkundig specialist combineer je verpleegkundige behandelingen met medische handelingen binnen je eigen deskundigheidsgebied. Je werkt zelfstandig naast een huisarts of medisch specialist en neemt taken van hem of haar over. Je bent gespecialiseerd in een bepaald gebied van de gezondheidszorg.

Wat betekent BB zorg?

BIG: beroepen individuele gezondheidszorg Zo kan altijd worden nagezocht of een individuele hulpverlener zijn beroep mag uitoefenen.

Wat betekent VG medisch?

1: Verzekeringsgeneeskundige. 2: Verstandelijk gehandicapten.

Wat betekent BB in de zorg?