Wat als je geen huisarts kan vinden?

Wat als je geen huisarts kan vinden?

Inschrijven bij een huisarts is niet verplicht. Verreweg de meeste Nederlanders doen dat wel, volgens de LHV was dat 99,9997 procent van de Nederlanders in 2016. Wie geen huisarts kan vinden, kan zich richten tot de zorgverzekeraar. Die heeft zorgplicht en heeft daarvoor een afdeling wachtlijst- of zorgbemiddeling.

Kun je bij elke huisarts terecht?

U kunt zelf uw huisarts kiezen en ook van huisarts veranderen. Een huisarts mag in bepaalde situaties weigeren u als patiënt aan te nemen. Bijvoorbeeld als u te ver weg woont.

Kan je overal naar huisartsenpost?

Is uw huisartsenpraktijk dicht? Dan verwijst de huisarts u door naar de huisartsenpost. De huisartsenpost geeft aan of u moet langskomen of beter een afspraak kunt maken met uw huisarts binnen zijn werktijden. Ook kunnen zij u verwijzen naar de spoedeisende hulppost van een ziekenhuis.

Hoe ver mag je van een huisarts wonen?

U moet wel een huisarts vinden die plaats heeft in zijn of haar praktijk en die niet te ver van u vandaan woont. De huisarts moet namelijk ook in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw huis mag niet te groot zijn. Als vuistregel geldt hiervoor een reistijd van hooguit 15 minuten.

Hoeveel mensen hebben geen huisarts?

* Al ongeveer 500000 Nederlanders hebben geen eigen huisarts, volgens een ruwe schatting van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Wat als alle huisartsen vol zitten?

Ga naar je zorgverzekeraar Ook bestaat er vrije huisartsenkeuze, maar dan moet er wél plek zijn. Je kunt geen plek afdwingen. Daarnaast moet de huisarts in je postcodegebied zitten om eventuele (spoed)zorg en een huisbezoek te kunnen leveren.

Is bellen naar huisartsenpost gratis?

Kosten van de huisartsenpost De zorg op de huisartsenpost wordt volledig vergoed. De zorg gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

Hoe vaak mag je van huisarts wisselen?

Overstappen huisarts mag (bijna) altijd, maar kost soms veel pijn en moeite. Als je wil overstappen naar een ander huisarts, mag de arts je alleen in uitzonderlijke gevallen weigeren. Toch gaat het in de praktijk nog regelmatig mis.