Wat zijn interculturele ontmoetingen?

Wat zijn interculturele ontmoetingen?

Het gaat om interactie tussen mensen waarbij je jezelf en de ander in vraag durft stellen. Het gaat over interactieprocessen tussen verschillende entiteiten, dit wil zeggen: tussen individuen, individuen en groepen, tussen verschillende groepen en tussen individuen binnen eenzelfde groep.

Wat is crossculturele communicatie?

Wat is interculturele communicatie? Interculturele communicatie is de samenwerking tussen personen of internationale teams met verschillende culturele achtergronden. Niet alleen het beheersen van een andere taal is van belang, maar vooral ook het begrijpen van verschillende normen, waarden en gedragscodes.

Hoe herken je cultuurverschillen?

Een cultuur wordt zichtbaar door de waarden, rituelen, helden en symbolen die gebruikt worden. In een multiculturele samenleving leven mensen met verschillende culturele achtergronden. Een reden voor vermenging van culturen is, dat in Nederland mensen zijn komen wonen die gesocialiseerd zijn in andere landen.

Lees ook:   Wat zijn de verschillende zwemslagen?

Wat zijn de verschillende culturen?

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Wat betekent TOPOI?

Een topos (meervoud topoi) is een stijlfiguur, waarbij een clich├ęsituatie of -locatie wordt gebruikt, in de literatuur of en andere verhalende kunstvormen, zoals theater en opera.

Wie ontwikkelde het TOPOI model?

Paul Watzlawick ontwikkelde vanuit de algemene systeem- en communicatietheorie een aantal grammaticaregels voor de communicatie. Het gaat uit van vijf veronderstellingen. Het TOPOI-model wordt gebruikt om interculturele communicatie beter te begrijpen.

Wat is een interculturele attitude?

En de vereiste attitudes bestaan uit respect (waarderen van andere culturen, culturele diversiteit); openheid (voor intercultureel leren en voor mensen uit andere culturen, zich onthouden van oordelen) en nieuwsgierigheid en ontdekking (tolerantie voor dubbelzinnigheid en onzekerheid).

Lees ook:   Waar op letten bij brandblusser?

Wat zijn interculturele onderwerpen?

Interculturele communicatie kan globaal worden omschreven als communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Als gevolg van de complexiteit van het begrip cultuur is het in vele gevallen echter allerminst eenvoudig om aan te geven wanneer er van zulke ontmoetingen sprake is.

Wat is intercultureel?

bn. en bw., de relatie van verschillende culturen betreffend; tussen de culturen.

Wat maakt interculturele communicatie lastig?

Beleefdheid. Wat voor de ene culturele groep beleefd is, kan voor de andere culturele groep ronduit onbeschoft zijn. Een gebrek aan kennis van de verschillende omgangsvormen is dan ook een belangrijk knelpunt bij interculturele communicatie.