Hoe begin je met het schrijven van een inleiding?

Hoe begin je met het schrijven van een inleiding?

Patel geeft negen tips om een pakkende inleiding te schrijven.

 1. Houd je eerste zin kort.
 2. Zeg iets ongewoons.
 3. Herhaal de kop niet.
 4. Houd de inleiding kort.
 5. Gebruik minstens éénmaal het woord ‘jij’ (of u)
 6. Wijd één tot twee zinnen aan het beschrijven waar je stuk over gaat.

Wat moet je bij een inleiding schrijven?

Een heldere inleiding bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

 • Aanleiding.
 • Afbakening thema.
 • Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 • Stand van zaken binnen de wetenschap.
 • Theoretische en praktische relevantie van het onderzoek.
 • Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen.

Waar staat de inleiding in een verslag?

1. Plek in je scriptie. Het voorwoord van een scriptie komt na de samenvatting, maar vóór de inhoudsopgave. De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en komt meteen na de inhoudsopgave.

Hoe schrijf je een inleiding voor een verslag voorbeeld?

In de eerste alinea van de inleiding introduceer je het onderwerp waarover de rest van het document gaat. Je kunt dat heel sobertjes doen: Mijn onderzoek gaat over de effectiviteit van het financiële stelsel. Maar dan is het maar zeer de vraag of je daar de lezer mee pakt.

Wat staat er in de inleiding van een werkstuk?

In de inleiding laat je de lezer weten hoe het werkstuk is opgebouwd. Dit doe je door eerst te vertellen wat de probleemstelling is die je hebt onderzocht. Daarna noem je stuk voor stuk de deelvragen van je onderzoek, en vertel je in welk hoofdstuk je welke deelvraag gaat beantwoorden.

Wat is de betekenis van inleiding?

inleiding – Zelfstandignaamwoord 1. een tekst waarmee men een indruk probeert te geven van de inhoud van een langere tekst Woordherkomst Naamwoord van handeling van inleiden met het achtervoegsel -ing.

Hoe vind je een inleiding?

In de inleiding wordt beschreven wat het onderwerp van de tekst is en de schrijver maakt de lezer nieuwsgierig naar de rest van de tekst. In de kern worden verschillende zaken behandeld die met het onderwerp te maken hebben. Dit zijn de deelonderwerpen. In het slot wordt de tekst afgesloten.

Wat zijn Tekstonderdelen?

Het onderwerp wordt meestal van verschillende kanten bekeken en er worden verschillende onderdelen besproken. Deze verschillende onderdelen worden deelonderwerpen genoemd. Door deze deelonderwerpen, kun je een tekst snel begrijpen. Deelonderwerpen bestaan uit één of meerdere alinea’s.

Wat voor soorten inleidingen zijn er?

Inleiding – middenstuk – slot

 • Het vertellen van een verhaaltje of anekdote over iets dat je hebt gelezen of meegemaakt (een anekdote = grappig en kort verhaal over iets dat echt gebeurd is).
 • In te gaan op een actuele gebeurtenis.
 • De voorgeschiedenis te vertellen.
 • Het belang van de lezer bij de zaak te benadrukken.

Welke structuren zijn er?

Er zijn verschillende tekststructuur:

 • opsomming.
 • middel-doel.
 • probleem-oplossing.
 • oorzaak-gevolg.
 • overeenkomst-verschil.
 • vraag-antwoord.
 • toegevend.
 • voorwaardelijk.

Wat zijn alle Tekstsoorten?

Wat zijn tekstsoorten?

 • Informerende / uiteenzettende teksten.
 • Activerende teksten.
 • Betogende teksten.
 • Beschouwende teksten.
 • Amuserende teksten.

Hoeveel procent van de bevallingen wordt ingeleid?

Van vrouwen die al eerder bevallen waren kreeg 14% een keizersnede, en in andere landen was dit tussen de 12 en 50%. Van vrouwen die bevielen van hun eerste kind werd 33% ingeleid in Nederland en 14% tot 36% in andere landen.

Hoe maak je een tekst inleiding?

Hoe schrijf je een inleiding?

 1. #1 Maak duidelijk waar je tekst over gaat. In je inleiding moet bovenal duidelijk worden wat je je lezer gaat vertellen.
 2. #2 Maak het aantrekkelijk. Een leuke (korte!)
 3. #3 Houd het kort.
 4. #4 Laat zien dat je weet waar je het over hebt.
 5. #5 Wees zorgvuldig.

Hoe wordt een tekst ingeleid?

Het vertellen van een verhaaltje of anekdote over iets dat je hebt gelezen of meegemaakt (een anekdote = grappig en kort verhaal over iets dat echt gebeurd is). In te gaan op een actuele gebeurtenis. Je vertelt iets wat op dat moment veel aandacht krijgt in de publiciteit. De voorgeschiedenis te vertellen.

Welke manieren van inleiden zijn er?

Als je baarmoedermond rijp is dan kan de inleiding op 3 manieren gebeuren:

 • Breken van de vliezen.
 • Een infuus met wee-opwekkende middelen (oxytocine).
 • Inbrengen van een prostaglandine gel of tablet in de vagina.

Wat zijn manieren van inleiden?

Een manier om te primen is door middel van medicijnen (prostaglandine). Dit kan een tabletje zijn dat je oraal inneemt of een gel of tablet die vaginaal wordt ingebracht. Een andere manier is door een ballonkatheter te gebruiken.

Hoe maak je een goede aandachtstrekker?

Doe iets met het tijdstip of de locatie. De eerste en laatste woorden uit iedere presentatie zijn zonder twijfel de belangrijkste die je uitspreekt. De wijze waarop je je verhaal begint, bepaalt voor een groot gedeelte of en hoe het publiek naar je zal luisteren.

Wat zijn de 3 manieren om een tekst af te sluiten?

Daarom geven we je hier zeven manieren om je tekst af te ronden zonder het ook in zoveel woorden te zeggen.

 • Maak het verhaal rond.
 • Eindig met een vraag die de lezer aan het denken zet.
 • Sluit af met een citaat.
 • Schrijf een open einde.
 • Eindig met een levensles.
 • Roep op tot actie.
 • Eindig met een uitsmijter.

Hoe wordt de bevalling ingeleid?

Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht (ingeleid). Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding gebeurt altijd in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog van St. Antonius Geboortezorg.

Wat is een goede aandachtstrekker?

De eerste en laatste woorden uit iedere presentatie zijn zonder twijfel de belangrijkste die je uitspreekt. De wijze waarop je je verhaal begint, bepaalt voor een groot gedeelte of en hoe het publiek naar je zal luisteren. Extra belangrijk dus om het goed te doen!

Welke aandachtstrekkers zijn er?

Peeter Verlegh zijn 6 aandachttrekkers naar voren gekomen. Dit zijn: beloning, inclusie, status, emotie, hulp en nieuw, zoals te zien in figuur 1.

Hoe slot maken tekst?

In het slot kom je terug op de in de inleiding gestelde vraag of gegeven probleemstelling. Je kan een korte samenvatting geven, je conclusie geven, een afweging maken, een oproep of aanbeveling doen of je verwachtingen uitspreken. Kies de afronding die bij je tekst past.