Wat zijn de nadelen van een 0 uren contract?

Wat zijn de nadelen van een 0 uren contract?

Nadelen:

  • Na een halfjaar (26 weken) moet je een vast aantal uren uitbetalen*.
  • Risico op tussentijds ontstaan vaste arbeidsovereenkomst.
  • Loondoorbetaling bij ziekte (na 6 maanden).

Waar op letten bij 0 uren contract?

Als je een werknemer met een nulurencontract oproept, moet je voor minimaal 3 uur betalen! Dat betekent dat als je de werknemer na één of twee uur weer naar huis stuurt, je wel drie uur moet uitbetalen. Je bent verplicht om een werknemer op te roepen als er werk beschikbaar is waar de werknemer geschikt voor is.

Kan een 0 uren contract nog?

Nee, nulurencontracten zijn niet verboden. De eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst is een nulurencontract mogelijk. Na deze 26 weken is dit alleen mogelijk als het in een cao is opgenomen. Daarbij moeten de aan de functie verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Hoe lang mag je een nul uren contract hebben?

Het nul-urencontract is namelijk een arbeidsovereenkomst. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de ketenregel. Dit houdt in dat er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd gegeven mogen worden, de maximale duur van deze contracten mochten voor 1 januari 2020 bij elkaar opgeteld de 2 jaar niet overschrijden.

Wat zijn je rechten en plichten bij een 0 uren contract?

Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt. U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.

Wat als je meer werkt dan je contracturen?

Als u een periode van minstens drie maanden meer werkt dan je contracturen, kan je een aanvraag doen bij uw werkgever om de uren in je contract te wijzigen naar het daadwerkelijke aantal uren. Je moet hierbij het gemiddelde berekenen dat je hebt gewerkt per week in de laatste drie maanden.

Wat als je minder werkt dan je contracturen?

U mag in overleg met uw werkgever meer of minder uur per week gaan werken. Daarbij maakt het niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Om meer of minder te werken moet u een schriftelijk verzoek doen en voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren.

Hoeveel uur mag je boven je contract werken?

Vaak staat in uw contract of cao wat overuren zijn, of overwerk verplicht is en of uw werkgever deze overuren extra moet betalen. In de wet staan wel regels over werktijden en rusttijden. Uw werkgever mag u niet te vaak en te lang laten werken. Zo mag u niet langer dan 12 uur per dienst of 60 uur per week werken.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een oproepcontract met voorovereenkomst en een nul urencontract?

Bij de eerste variant is de oproepkracht verplicht te komen werken als de werkgever hem oproept, bij de voorovereenkomst heeft de werknemer meer vrijheid en is hij niet verplicht aan de oproep gehoor te geven.

Wat is het verschil tussen een oproepcontract en 0 uren contract?

Het verschil is dat in een nul uren contract geen vast aantal te werken uren is vastgelegd. Je spreekt af dat de werknemer pas komt werken als je hem oproept. Je betaalt dan alleen loon over de gewerkte uren. Een werknemer met een nul uren contract noemen we daarom vaak een oproepkracht.

Wat is het minimum aantal uren arbeidscontract?

Minimaal 13 uur per week. Dat is de algemene regel. U kunt in principe geen contract sluiten van minder dan 13 uur per week.

Wat is opzegtermijn bij 0 uren contract?

Opzegtermijn nulurencontract De opzegtermijn voor een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in uw cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. U kunt een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen vaste werkuren staan. Lees meer over de opzegtermijn en regels rondom een nulurencontract. De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren.

Kan je een tijdelijk nulurencontract beëindigen?

Je werkgever kan het contract dus niet beëindigen door je niet meer op te roepen. Heb je een tijdelijk nulurencontract? Dan eindigt het op de afgesproken einddatum. Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan moet je werkgever opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

Wanneer staat het nulurencontract in de overeenkomst?

In het nulurencontract staat geen begindatum. Het contract gaat in op het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

Welke rechten heb je als werknemer met een nulurencontract?

Ken je rechten. Als jij niet precies weet waar je recht op hebt als werknemer met een nulurencontract, Dan moet de werkgever je een maand voor het aflopen van je contract schriftelijk laten weten dat hij je contract niet verlengt (aanzegtermijn). Dan kun je recht hebben op een vast aantal uren per week.