Waar reageert een gevaarlijke stof van klasse 4.3 mee?

Waar reageert een gevaarlijke stof van klasse 4.3 mee?

Klasse 4.3 stoffen zijnstoffen die in combinatie met water een brandbaar gas kunnen ontwikkelen die vervolgens in combinatie met lucht ontplofbare mengsels kunnen vormen. Door praktische handelingen zoals handgereedschap dat vonken afgeeft of onbeschermde gloeilampen kan het mengsel worden ontstoken.

Wat is bij een gevaarlijke stof bepalend voor de schade die de stof aanbrengt aan het lichaam?

De risico’s van gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken. Dit is afhankelijk van de schadelijkheid van de stof, de hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld en de duur van de blootstelling (kort- of langdurige blootstelling).

Wat zijn de gevolgen van gevaarlijke stoffen?

De gezondheidsproblemen die veroorzaakt kunnen worden door het werken met gevaarlijke stoffen, variëren van lichte irritatie van ogen en huid tot ernstige effecten zoals geboorteafwijkingen en kanker. De effecten kunnen acuut zijn of op de lange termijn optreden, en sommige stoffen hebben een cumulatief effect.

Wat maakt een stof gevaarlijk?

Wat is het risico? Gevaarlijke stoffen kunnen giftig, agressief, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend, bedwelmend, explosief of van invloed op de voortplanting zijn. Dit is afhankelijk van het type stof, van de dosis en van de omstandigheden.

Wat is ADR klasse 4?

ADR-klasse 4.3 stoffen zijnstoffen die in combinatie met water een brandbaar gas kunnen ontwikkelen. Dit brandbare gas kan vervolgens in combinatie met lucht een ontplofbare mengsel vormen. Het mengsel kan worden ontstoken door bijvoorbeeld handgereedschap dat vonken afgeeft of onbeschermde gloeilamp.

Welke van onderstaande stoffen zijn bijtende stoffen?

Bijtende stoffen: vaatwas tabletten, gootsteenontstopper, ammonia, verf afbijt.

 • Petroleumproducten: lampenolie, wasbenzine, meubelolie.
 • Overige stoffen: planten, paddenstoelen, medicijnen, sigaretten.
 • Welke schadelijke stoffen zijn er?

  Er zijn verschillende soorten schadelijke stoffen die in voedsel terecht kunnen komen: Natuurlijke gifstoffen: gifstoffen geproduceerd door planten, schimmels of algen. Milieugifstoffen: gifstoffen die aanwezig zijn in de lucht, grond of het water. Voorbeelden zijn zware metalen zoals lood of kwik.

  Kunnen giftige stoffen via de huid in de bloedbaan komen?

  De huid heeft een vet beschermlaagje. Als er oplosmiddel op de huid komt, verdwijnt het laagje vet en dan kunnen de stoffen door de poriën in het bloed terechtkomen. Gevaarlijke stoffen kunnen ook direct in het bloed belanden. Dit gebeurt als een gevaarlijke stof in een open wond terechtkomt.

  Welke stoffen kunnen gevaarlijk zijn?

  Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper, vinylchloride en benzeen. Ze kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Landbouw, industrie en verkeer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maar ook huishoudens kunnen zorgen voor vervuiling.

  Hoeveel gevarenklassen onderscheidt het ADR?

  3 brandbaarheid van vloeistoffen (gas) en gassen, of voor zelfverhitting vatbare vloeistoffen. 4 brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfverhitting vatbare stoffen. 5 verbranding bevorderende (oxiderende) werking. 6 giftigheid of gevaar voor besmetting.