Wat zijn de 17 Global goals?

Wat zijn de 17 Global goals?

Alle doelen op een rij:

 • Geen armoede.
 • Geen honger.
 • Gezondheidszorg voor iedereen.
 • Iedereen naar school.
 • Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig.
 • Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 • Schone en betaalbare energie.
 • Eerlijke en sociale economische groei.

Wat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de volgende 17 doelstellingen:

 • SDG 1: Geen armoede.
 • SDG 2: Geen honger.
 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn.
 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs.
 • SDG 5: Gendergelijkheid.
 • SDG 6: Schoon water en sanitair.
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie.
 • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei.

Wat heeft de Verenigde Naties bereikt?

De bevordering van de internationale vrede en veiligheid. De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties. Samenwerking bij het oplossen van internationale problemen. Het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Wat houdt SDG 11 in?

SDG 11 – Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Vandaag leven 2 op 3 Europeanen en bijna 3,9 miljard mensen wereldwijd – meer dan de helft van de wereldbevolking! – in steden.

Welke Global Goals zijn er?

De doelen zijn:

 • Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede.
 • Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
 • Gezondheidszorg voor iedereen.
 • Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes.

Waar komen de Global goals vandaan?

De VN bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld: de acht millenniumdoelen die dit jaar aflopen. Wat we daarmee precies bereikt hebben, is lastig te meten en we weten niet hoe de wereld er zonder de doelen uit zou hebben gezien.

Wat is de definitie van duurzaamheid?

Duurzaam betekent: ‘bedoeld om lang mee te gaan’, ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’. De term duurzaam heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.

Wat is het doel van duurzaamheid?

Duurzaamheid beschermt onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid. Daarnaast wordt door het verduurzamen de innovatie gestimuleerd en tegelijkertijd proberen we onze manier van leven niet in gevaar te brengen.

Wat was destijds het doel om de Verenigde Naties op te richten?

De Verenigde Naties (United Nations) werd op 24 oktober 1945 opgericht om internationale samenwerking te faciliteren. De Verenigde Naties verving de Volkenbond, die ineffectief was gebleken. Met de Tweede Wereldoorlog vers in het geheugen, had de Verenigde Naties de taak een nieuwe wereldoorlog te voorkomen.

Welke SDG’s passen bij het project duurzaam wonen?

Duurzame Doendersdag Hoeilaart

 • Geen armoede.
 • Geen honger.
 • Goede gezondheid en welzijn.
 • Kwaliteitsonderwijs.
 • Gendergelijkheid.
 • Schoon water en sanitair.
 • Betaalbare en duurzame energie.
 • Waardig werk en economische groei.

Wat is waar van Agenda 2030?

Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld.