Wat zijn cardiovasculaire parameters?

Wat zijn cardiovasculaire parameters?

Om het risico op sterfte aan hart- en vaatziekten binnen tien jaar te schatten zoekt u het vakje dat past bij geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk en verhouding totaalcholesterol/ HDL-cholesterol (ratio).

Wat is NHG zorg?

De NHG-Standaarden zijn de basis voor het medisch handelen voor huisartsen. De richtlijnen bieden de meest actuele kennis en stand van zaken van de medische wetenschap. Ze hebben voor de huisartsen geen dwingend karakter. Richtlijnen helpen de huisarts bij de besluitvorming.

Wat is een cardiovasculair onderzoek?

Het cardiovasculair risico-onderzoek heeft als doel het vroegtijdig opsporen van een mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Wij nodigen vrijblijvend iedereen van 55 jaar en ouder uit, met een hart- en vaatziekten of die het risico lopen een hart-, en/of vaatziekten te ontwikkelen.

Wat zijn cardiovasculaire risicofactoren?

Risicofactoren zorgen voor een grotere kans op hart- en vaatziekten. Maar wat zijn risicofactoren? Voorbeelden zijn: roken, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Ook leeftijd, overgewicht, weinig bewegen, alcohol, diabetes en stress zorgen voor een groter risico op een hart- of vaatziekte.

Welke aandoeningen vallen onder CVRM?

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management. Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte.

Wat zijn de voorwaarden voor NHG?

Wat zijn de voorwaarden van NHG?

  • De maximale hypotheek voor aankoop is € 355.000 (100% van de marktwaarde).
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 355.000, inclusief bijkomende kosten.
  • Wanneer er sprake is van een energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 376.300 (106% van de marktwaarde).

Waar is CVRM op gebaseerd?

Zorg volgens richtlijnen van de zorgstandaard De huisarts levert zorg volgens het zorgprogramma CVRM Apeldoorn, gebaseerd op de zorgstandaard van het Platform Vitale Vaten en volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap.

Wat is hypertensie NHG?

In navolging van internationale richtlijnen waaronder die van de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Society of Hypertension4 zijn de waarden waarbij van verhoogde bloeddruk of hypertensie wordt gesproken verlaagd van 160 naar 140 mmHg voor de systolische en van 95 naar 90 mmHg voor de diastolische …

Hoe wordt het cardiovasculair risico bepaald?

De berekening is gebaseerd op 5 factoren : leeftijd, geslacht, tabaksgebruik, bloeddruk en cholesterolgehalte. Afhankelijk van de uitkomst wordt het risico door de SCORE-tabel ingedeeld in de categorie « laag », « matig » of « hoog ».

Wat wordt er geprikt bij CVRM?

In tabel 2 staat benoemd in welke omstandigheden nuchter, dan wel niet-nuchter bloed kan worden geprikt….Overwegingen.

Lipoproteine Niet-nuchter (80st percentiel)
Triglyceriden >2 mmol/l
HDL-C <1,0 mmol/l
LDL-C >3 mmol/l
Non-HDL-C* >3,9 mmol/l

Wat is cardiovasculaire complicaties?

De belangrijkste complicaties zijn: cardiovasculaire aandoeningen, chronische nierschade, neuropathie, diabetische voet en retinopathie. De cardiovasculaire complicaties kunnen verder worden opgesplitst in coronairlijden, diabetische cardiomyopathie en autonome neuropathie.

Wat is cardiovasculaire preventie?

Cardiovasculair risicobeheer Het doel van primaire preventie is voorkomen dat personen af te rekenen krijgen met hart- en vaatziekten. Secundaire preventie is erop gericht om een nieuw incident te voorkomen bij personen die al hart- en vaatziekten hebben.

Wat is cardiovasculair risico?

Hart- en vaatziekten is een algemene term, waarvan de definitie een aantal aandoeningen met betrekking tot het hart en het vaatstelsel bevat (zoals hypertensie, dyslipidemie, beroerte, atherosclerose, trombose en coronaire hartziekten).

What is the difference between null recurrent and positive recurrent?

A state that is recurrent but not positive recurrent is called null recurrent. A positive recurrent, aperiodic state is called ergodic. An example of a null recurrent state appears in the simple random walk. We’ve seen that all states are recurrent, but it turns out that all states are in fact null recurrent.

How do you know if a state is positive recurrent?

If a state is recurrent, we say that the state is positive recurrent if the expected amount of time between recurrences (when the chain is in that state) is finite. A state that is recurrent but not positive recurrent is called null recurrent. A positive recurrent, aperiodic state is called ergodic.

What is null recurrent and ergodic state?

A state that is recurrent but not positive recurrent is called null recurrent. A positive recurrent, aperiodic state is called ergodic. An example of a null recurrent state appears in the simple random walk.

How do you conclude recurrence?

From here, with the argument as before, you can conclude recurrence. For this, we will look at the expected return time from some state, and we will say that a chain is recurrent null if the return time is infinite, and positive recurrent otherwise.