Wat staat er in de Warmtewet?

Wat staat er in de Warmtewet?

De warmtewet beschermt bedrijven en consumenten die verwarming of warm water afnemen van een lokaal warmtenet. Dit is vaak het geval bij blokverwarming of stadsverwarming. De wet is er met name om de afnemers bescherming te bieden tegen machtsmisbruik van de warmteleverancier.

Wat regelt de Warmtewet?

De Warmtewet is een Nederlandse wet die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. De wet geeft regels omtrent stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslag en is gericht op de levering aan kleinverbruikers zoals consumenten.

Wie is mijn stadswarmte leverancier?

Hebt u 1 op 1 een overeenkomst gesloten met een leverancier voor de levering van uw warmte? Dan is uw leverancier voor de wet uw warmteleverancier. Dat kan bijvoorbeeld een gemeente of energiebedrijf zijn.

Lees ook:   Wat moet je doen als reisleider?

Wat is vastrecht warmte?

Vastrecht is een vast tarief dat wordt betaald voor de levering van warmte en koude voor de woning. Dit zijn onder andere vaste kosten voor het gebruik van de collectieve warmtebron. De energie voor warmte en koude wordt uit een collectieve warmtebron onttrokken.

Wat wordt niet door de Warmtewet geregeld?

Aansluitingen boven 100 kW die in gebruik zijn voor levering van stadswarmte aan woningen, kunnen ook vallen onder deze regeling. Andere aansluitingen boven 100 kW vallen niet onder de Warmtewet en komen daardoor niet in aanmerking voor compensatie.

Heb ik blokverwarming?

Bij blokverwarming (ook wel stadsverwarming genoemd) worden meerdere huizen verwarmd door dezelfde ketel. Dit gebeurt via een ondergronds leidingnet. Huizen die op blokverwarming zijn aangesloten, hebben ook geen eigen cv-ketel en gasleverancier.

Welke leveranciers leveren stadsverwarming?

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen bij blokverwarming of stadsverwarming? Als u stadsverwarming of blokverwarming heeft, kunt u niet kiezen bij wie u warmte afneemt. Er is namelijk geen landelijk netwerk zoals bij elektriciteit en gas.

Lees ook:   Welke nieuwe landen worden na het Congres van Wenen als bufferstaat opgericht?

Welke stadswarmte heb ik?

Je kunt niet zelf kiezen of je gebruik maakt van stadsverwarming. Per gemeente wordt bepaald welke buurt gebruik maakt van stadsverwarming of niet. Ga jij verhuizen naar een buurt waar ze nog geen stadsverwarming hebben, zoals bij nieuwbouw? Dan moet je dit in de meeste gevallen zelf aanvragen.

Wat zijn vaste kosten warmte?

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. Deze kosten zijn voor het verwarmen van uw huis en het verwarmen van kraanwater.

Wat is vastrecht warmte voor verwarming en warm water?

Er zijn drie verschillende type warmteaansluitingen. Vastrecht U betaalt een vaste vergoeding voor de aansluiting op ons warmtenet en voor de levering van warmte en/of koude. Verbruik warmte U betaalt per gigajoule (GJ) voor het verbruik van warmte voor het verwarmen en/of het warme water in uw woning.

Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. In Nederland zijn zo’n 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet.

Lees ook:   Hoe moet je een tekst uitvullen?

Hoe wordt blokverwarming berekend?

Landelijk wordt uitgegaan van een verdeelsleutel van 35% van de warmte op basis van het aantal woningen en 65% op basis van de verbruikte eenheden. Bij een minderverbruik van 596 eenheden een besparing is van € 245,38 (kosten verbruik 2015 € 287,26 ten opzichte van kosten verbruik 2016 € 41,88.)