Wat staat er in de Mediawet?

Wat staat er in de Mediawet?

De Mediawet 2008 is een Nederlandse wet die in 2008 is vastgesteld en (op enkele artikelen na) op 1 januari 2009 in werking is getreden. De wet regelt de toelating tot het omroepbestel en stelt eisen aan de publieke omroepen onder andere om te zorgen voor mediapluriformiteit.

Welke zijn publieke omroepen?

In Nederland wordt de landelijke zendtijd verdeeld over verschillende omroepen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie soorten omroepen: Ledenomroepen: omroepverenigingen die zendtijd toebedeeld krijgen op basis van het aantal leden (AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, MAX, PowNed, EO, VPRO, WNL)

Wat valt onder de NPO?

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verzorgt de programma’s op de publieke zenders. Zowel op de radio en televisie. Doel is programma’s uitzenden die geschikt zijn voor alle groepen in de samenleving….Taak NPO

 • gevarieerd zijn;
 • een hoge kwaliteit hebben;
 • geschikt zijn voor alle groepen in de samenleving.

Hoe komen publieke omroepen aan geld?

Deze bedrijven kunnen hun inkomsten halen uit reclame in de uitzendingen, sponsoring van uitzendingen door belanghebbenden of abonnementsgeld of andere vergoedingen die luisteraars en kijkers voor het ontvangen van de uitzending moeten betalen.

Wat mag niet op tv?

Wat mag niet

 • Uploaden, downloaden, streamen, linken naar illegale kopieën.
 • Hard- en software (o.m. mediaspelers)
 • Ondertitelen.
 • Verkoop van illegale kopieën.
 • Invoer.
 • Handel in omzeilingsmiddelen.

Wat betekent pluriformiteit van de media?

Mediapluriformiteit is de daadwerkelijke inhoudelijke verscheidenheid van de media in een gebied. Daarbij gaat het niet om het aantal media-eenheden, maar om het aantal belichte invalshoeken.

Is NOS publieke omroep?

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is een in de Mediawet vastgelegde publieke omroep, die tot taak heeft het media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst te verzorgen op het gebied van nieuws, sport en evenementen, dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging.

Wat is de NTR?

De NTR is een Nederlandse publieke omroep, die in 2010 is ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Programma Stichting (NPS), Teleac en RVU. De naam is een samenvoeging van de beginletters van zijn drie voorgangers.

Welke zenders vallen onder NPO?

Referenties

Omroep: AVROTROS · BNNVARA · EO · HUMAN · KRO-NCRV · MAX · NOS · NTR · ON! · PowNed · VPRO · Ster · WNL · ZWART
Radiozender: NPO Radio 1 · NPO Radio 2 · NPO 3FM · NPO Radio 4 · NPO Radio 5 · NPO FunX
Digitale thema-televisiezender: NPO 1 Extra · NPO 2 Extra · NPO Politiek en Nieuws

Wat is het verschil tussen NOS en NPO?

De NOS vormde, als omroep zonder leden, samen met het coördinatie- en samenwerkingsorgaan NPO (Nederlandse Publieke Omroep) één juridische organisatie: de Nederlandse Omroep Stichting. Om het bestuur binnen het publieke bestel te optimaliseren, is de Mediawet per 1 januari 2010 gewijzigd.

Hoe wordt de publieke omroep gefinancierd?

De Nederlandse publieke omroep wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. De totale OCW-bijdrage bedroeg in 2018 794 miljoen euro. In 2019 bedraagt de bijdrage 780 miljoen euro.

Hoe verdient de NPO geld?

Kijkcijfers vertellen je hoeveel mensen naar een programma of zender kijken op een bepaald moment en hoe oud deze kijkers zijn. Om en in elk programma zitten reclameblokken. Als een programma een succes is, zal de prijs van de reclame in die reclameblokken natuurlijk ook veel hoger zijn.

Welke publieke omroepen zijn er?

Wat valt er onder de NPO?

Er zijn 2 taakomroepen:

 • de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zorgt voor onafhankelijke nieuwsvoorziening;
 • de NTR maakt programma’s over kunst en cultuur, minderheden, jeugd, educatie en achtergrondjournalistiek.

Wat is het verschil tussen commerciële en publieke omroepen?

Publieke omroepen besteden in de regel meer aandacht aan kunst, cultuur en actualiteiten (vaak dure programma’s voor kleine doelgroepen), terwijl commerciële omroepen vaak meer aandacht besteden aan sport, films en amusement (vaak goedkopere programma’s voor grote doelgroepen).

Hoe betaal je NPO plus?

NPO Plus account aanmaken. Het is op npostart.nl mogelijk om NPO Plus account aan te maken. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om voor €2,95 euro per maand o.a. programma’s langer terug te kijken, in HD kwaliteit en zonder reclame.

Hoeveel geld gaat er naar de NPO?

Een abonnement kost maandelijks € 2,95. De eerste maand betaal je geen abonnementskosten, maar eenmalig € 0,01 om de betaalgegevens te controleren. Deze eenmalige € 0,01 geldt alleen voor de eerste aanmelding. Heb je eerder een abonnement gehad op NPO Plus, dan betaal je direct € 2,95.

Waar staat media voor?

Media kan verwijzen naar: Massacommunicatie, communicatiemiddelen die het mogelijk maken boodschappen uit te zenden naar een omvangrijk publiek. Pers (media), een journalistieke organisatie. Media (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois.

Wat doet het commissariaat voor de media?

Het Commissariaat voor de Media is een zelfstandig bestuursorgaan dat bij wet is aangesteld voor het houden van toezicht op naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs.

Welke media zijn er allemaal?

Verschillende social-mediakanalen

 • Facebook.
 • Twitter.
 • LinkedIn.
 • Pinterest.
 • Instagram.
 • Snapchat.
 • YouTube.
 • TikTok.

Welke vormen van media zijn er?

Er zijn allerlei verschillende sociale media. Denk aan Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube of Snapchat. Ook WhatsApp wordt door velen een sociaal netwerk genoemd, ook al is dat eigenlijk toch net iets anders. Veel sociale media lijken op elkaar.

Waarom is er een vaste boekenprijs?

De wet op de vaste boekenprijs kwam er in Vlaanderen op vraag van de boekensector en heeft als doel deze te versterken en moet bijdragen tot een divers aanbod aan boeken. Tevens dient de GBP ter bescherming van de kwaliteitsboekhandel.

Wie is de eigenaar van de media?

DPG Media
Opgericht 1 januari 2019
Voorzitter Erik Roddenhof (CEO) Ludwig Criel (voorzitter)
Land België Nederland Denemarken
Hoofdzetel Antwerpen, Vilvoorde Amsterdam Kopenhagen

Wat zijn de verschillende soorten media?

Deze kunnen we onderverdelen in massamedia (krant, tv, radio), populaire media (tv, film, boeken), visuele media (film, fotografie) en digitale media (computergames, internet, virtuele werkelijkheid maar ook onder andere media als pocket-pc en smartphone).