Wat moet er in een schetsontwerp?

Wat moet er in een schetsontwerp?

Wat staat er op een schetsontwerp?

 • Omschrijving van de wensen van de opdrachtgever.
 • Plattegrond van de woning.
 • Geveltekeningen.
 • Situatietekeningen.
 • In sommige gevallen ook een materialen en kleuren voorstel.

Wat staat er in de ontwerpfase?

Ontwerpfase: Wat doe je in deze fase?

 • Het maken van het eerste ontwerp.
 • Het voorleggen van het eerste ontwerp aan betrokkenen, deskundigen, gebruikers etc.
 • Het aanpassen van het eerste ontwerp.
 • Het voorleggen van het eerste ontwerp aan de opdrachtgever.
 • Het aanpassen van het eerste ontwerp tot het definitief ontwerp.

Wat is Do ontwerp?

Definitief Ontwerp is het ontwerp dat is aanvaard door de opdrachtgever en op basis waarvan de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of uitvoering kunnen worden gemaakt.

Waar moet een definitief ontwerp aan voldoen?

Waar moet een definitief ontwerp aan voldoen? Een definitief ontwerp moet voldoen aan de eisen van een bouwtekening. In tegenstelling tot het schetsontwerp en het voorlopige ontwerp is het definitieve ontwerp namelijk een officieel document. Daarom worden bij een definitief ontwerp de bouwkundige tekenregels toegepast.

Wat is een voorbereidingsfase?

In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project. Eventuele leveranciers of onderaannemers worden ingeschakeld, een draaiboek wordt gemaakt, materialen en hulpmiddelen worden besteld, instructies aan het personeel worden gegeven, enzovoort.

Wat zijn de 7 stappen van het ontwerpproces?

Werkwijze

 • Fase 1: Kennismaking. Het traject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Fase 2: Offerte. Wanneer de kennismaking voor beide partijen met voldoening is afgesloten, stelt ie-design aan de hand van de opdrachtformulering een offerte op.
 • Fase 3: Onderzoek.
 • Fase 4: Grafisch Ontwerp.

Hoe begin je met schetsen?

Meestal is het voor beginners makkelijker om iets na te tekenen, in plaats van alleen maar uit te gaan van je eigen voorstellingsvermogen. Zoek een object of iets anders wat je mooi vindt en teken het na. Neem enkele minuten om het object goed te bestuderen voor je begint met het maken van een schets.

https://www.youtube.com/watch?v=ztD2qU8MCog