Wat kan schildklier veroorzaken?

Wat kan schildklier veroorzaken?

Oorzaken van trage schildklier (hypothyreoïdie)

  • ziekte van Hashimoto (auto-immuun hypothyreoïdie)
  • na behandeling van een andere aandoening van de schildklier.
  • na bestraling van de hals voor andere aandoeningen dan de schildkier.
  • na een ontsteking van de schildklier (thyreoïditis)

Waar wordt op geprikt schildklier?

Bij Graves’ hyperthyreoïdie (te snel werkende schildklier), nu of in het verleden, moet tijdens de zwangerschap het bloed altijd gecontroleerd worden op TSI-antistoffen.

Wat is een schildklieraandoening?

De schildklier kan te snel of te langzaam werken, een afwijkende vorm hebben of (een) knobbel(s) bevatten. De diagnose wordt via bloedonderzoek gesteld, met eventueel vervolgonderzoek. De behandelingen kunnen zeer verschillend zijn, SON heeft informatie speciaal voor ouders van kinderen en jongeren met een (aangeboren) schildklieraandoening.

Waar bevindt zich de schildklier?

De schildklier bevindt zich onderin aan de voorkant van de hals, vlak voor de luchtpijp. De klier heeft de vorm van een vlinder. Aan elke kant zit een ‘vleugel’, en die vleugels worden met elkaar verbonden door een dunne strook weefsel. De zenuwen die de stembanden aansturen, liggen vlak achter de schildklier.

Wat is een lokale verdikking van de schildklier?

Verdikking van de schildklier (nodus) Een lokale verdikking van de schildklier wordt nodus genoemd. Hoewel slechts een zeer klein percentage kwaadaardig is, is het belangrijk om snel zeker te weten of het om een goedaardige of kwaadaardige verdikking gaat. Een bloedonderzoek en een scan geven hier duidelijkheid over.

Wat is een schildkliernoduli?

Schildkliernoduli (knobbeltjes op de schildklier) kunnen worden veroorzaakt door: een cyste – een met vocht gevulde, goedaardige tumor (geen kanker); een adenoom – een solide, goedaardige tumor; een kankergezwel (zeldzaam). Een overactieve schildklier kan het gevolg zijn van de ziekte van Graves of schildklierknobbels.