Wat kan de FNV voor je doen?

Wat kan de FNV voor je doen?

Juridisch advies De FNV helpt je verder. Ook steunen we je als er juridische stappen nodig zijn. Onze juristen weten veel over arbeidsrecht, pensioenen, beroepsziekten, letselschade, incassotrajecten en sociale zekerheid. Zij helpen je bij het juridische proces.

Wat kost FNV lidmaatschap?

Wat wordt jouw contributie? Als nieuw lid betaal je €25,- voor de eerste 4 maanden. Het lidmaatschap van de FNV kost daarna €17,75 per maand. Jongeren, studenten, gepensioneerden of werknemers met een (tijdelijk) lager inkomen, betalen 25% tot 50% minder.

Wat is het verschil tussen FNV en CNV?

FNV biedt alleen gezinsleden zonder inkomen hulp aan via het lidmaatschap. Bovendien mag het geschil dan alleen gaan over letselschade. Het lidmaatschap van vakbond CNV is voor verschillende bonden inclusief gezinsrechtsbijstand. Familieleden zijn dan niet gedekt voor arbeids- en inkomensgeschillen.

Wat voor vakbonden zijn er?

Vakbonden in Nederland

  • ACOM.
  • CNV BKM.
  • CNV Dienstenbond.
  • CNV Jongeren.
  • CNV Kosterbond.
  • CNV Onderwijs.
  • CNV Publieke Zaak.
  • CNV Vakmensen (135.000 leden)

Wat is mijn FNV nummer?

Op je plastic ledenpas Je lidnummer bestaat altijd uit 9 cijfers. Heb je een plastic pas van vóór 1 januari 2018? Vergeet dan niet dat de cijfers uit het eerste vakje ook onderdeel zijn van het lidnummer. Dit kan zijn 01 (Abvakabo), 02 (Bondgenoten), 03 (Bouw), 15 (Kiem), 17 (Sport) of 19 (FNV Jong).

Wat is de afkorting van FNV?

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste werknemersvereniging van Nederland. Zij is in 1982 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).

Wat is de CNV?

Wij zorgen ervoor dat jij alles uit je loopbaan haalt wat je ervan verwacht. Of het jou nu gaat om een hoger salaris, een veilige werkplek, opleidingen om jezelf te ontwikkelen of een goede balans tussen werk en privé. Wij helpen je erbij.

Wat doet FNV voor gepensioneerden?

Seniorengroepen promoten de sector FNV Senioren door actief te zijn op lokale evenementen. Ook zijn er groepen die bijvoorbeeld spreekuren houden voor vrijwilligers of maken zij leden wegwijs in het woud van regelingen.

Wat kan de bond voor je doen?

De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen. Die afspraken leggen wij vast in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Een andere belangrijke taak is zorgen voor eerlijke wetten die met werken en inkomen te maken hebben.

Wat krijg je terug van FNV contributie?

70% terugkrijgen van je contributie? Maak gebruik van de voordeelregeling. Als werknemer in de sociale werkvoorziening (SW) heb je recht op een werkgeversbijdrage voor de vakbondscontributie. Dit betekent dat je aan de FNV contributie betaalt en van je werkgever de helft daarvan terugkrijgt.

Is lidmaatschap FNV aftrekbaar belasting?

– Contributie voor een vakbond is aftrekbaar van de belasting. Dit is alleen niet mogelijk via je belastingaangifte. Je moet een verzoek bij je werkgever doen om de contributie vanuit je bruto loon te laten betalen. Dit loopt dan via de zogenaamde werkkostenregeling.

Wat doet een vakbondsbestuurder?

Je werkt aan een hoge organisatiegraad en actiebereidheid in bedrijven en organisaties, luistert goed naar wat mensen hoog zit en onderhandelt met werkgevers over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en sociale plannen. Met de collega’s van Individuele Belangbehartiging heb je een resultaatgerichte samenwerking.