Wat is zaak gericht werken?

Wat is zaak gericht werken?

Zaken waarbij vaak meerdere instanties en/of afdelingen betrokken zijn. Zaakgericht werken betekent dat alle documenten die voor een zaak relevant zijn, worden gebundeld en digitaal opgeslagen, ongeacht wie aan de zaak werkt en waar hij dat doet.

Wat valt onder veelvoorkomende criminaliteit?

Veelvoorkomende criminaliteit als (winkel)diefstal, vernieling, licht uitgaansgeweld of verduistering zorgt voor veel overlast en vraagt om een daadkrachtig en afgewogen optreden. Daarvoor is de ZSM-aanpak bedoeld.

Wat zsm?

betekenis & definitie. zo spoedig mogelijk. Voorbeelden: Hij zal er dan zorg voor dragen dat de tekortkoming z.s.m. wordt hersteld.

Wie zitten er bij zsm?

ZSM-netwerk

  • Halt;
  • Openbaar Ministerie;
  • Politie;
  • Raad voor de Kinderbescherming;
  • Slachtofferhulp Nederland;
  • de 3 reclasseringsorganisaties (3RO): Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering, Reclassering Nederland en Stichting Verslavingsreclassering GGZ.

Waarom een zaaksysteem?

De voordelen van een best-of-breed zaaksysteem: U heeft meer flexibiliteit doordat u zelf de componenten kunt selecteren om zaakgericht te werken. U bent minder afhankelijk van één leverancier. Kan naar de wensen van uw gemeente worden ingericht.

Wat is een Zaaktypecatalogus?

Een zaaktypecatalogus bevat de zaaktypen die onderscheiden worden binnen het domein waarop die catalogus gericht is. Het Informatiemodel ZTC geeft duidelijkheid over de kenmerken waarmee een zaaktype beschreven wordt, wat ze betekenen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wat is Decos Join?

JOIN is een zaaksysteem en documentmanagementsysteem (DMS) in één. Met het zaaksysteem JOIN biedt Decos de oplossing voor zowel het centraal archiveren als het migreren van data. JOIN bevat namelijk niet alleen een systeem om zaakgericht te werken, maar ook een DMS.

Wat valt er onder zware criminaliteit?

Terrorisme, mensenhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en vrouwen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, het witwassen van geld, corruptie, de vervalsing van betaalmiddelen, cybercriminaliteit en de georganiseerde criminaliteit worden expliciet in artikel 83, lid 1, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag genoemd …

Wat valt onder kleine criminaliteit?

De meest voorkomende soorten zijn: inbraak, fietsdiefstal, autodiefstal, zakkenrollerij, vernielingen, vandalisme, mishandeling en bedreiging (Eggen 2005). Deze delicten werden vroeger met de term ‘kleine criminaliteit’ aangeduid.

Wat zijn VVC zaken?

Dit VVC is een onderdeel van het Basisteam van de Zeehavenpolitie en behandelt kleine zaken die snel kunnen worden afgehandeld. Grotere zaken, die meer afhandeling/onderzoek vergen, worden gedaan door de diverse andere afdelingen opsporing bij de Zeehavenpolitie.

Wat is de afkorting van zo snel mogelijk?

zo spoedig mogelijk. •:”Wilt u mij dit ‘ [pn] ‘ sturen?”