Wat is transparantie in onderzoek?

Wat is transparantie in onderzoek?

Het verschaffen van inzicht in zaken die voor betrokkenen relevant zijn om goede, afgewogen beslissingen te nemen en verantwoording af te kunnen leggen. Transparantie is een onderdeel van openheid.

Wat is toepasbaarheid in een onderzoek?

toegepast onderzoek = Bij dit onderzoek gaat het vooral om de toepasbaarheid van de resultaten. Deze vorm van onderzoek vindt met name plaats bij bedrijven en Technische Universiteiten. locatiekenmerken = Def.: eigenschappen van de locatie die bepalend zijn voor de prestatie en-of toepasbaarheid van een basistechniek.

Wat is generalisatie in onderzoek?

Generaliseerbaarheid. Onderzoekers analyseren een specifiek deel van de werkelijkheid en doen hier uitspraken over. Ze willen dat deze uitspraken gelden voor een zo groot mogelijke groep personen of situaties. Dit noem je generaliseerbaarheid.

Hoe maak je een kwalitatief onderzoek betrouwbaar?

5 tips voor de betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek

  1. Kwalitatief onderzoek: validiteit en betrouwbaarheid.
  2. Betrouwbaarheid kwalitatief onderzoek.
  3. Tip 1: zorg voor een representatieve steekproef.
  4. Tip 2: bewaak de objectiviteit.
  5. Tip 3: blijf kritisch tijdens het onderzoek.
  6. Tip 4: archiveer en analyseer de data goed.

Wat is transparant gedrag?

Transparant zijn Je bent transparant als je pro-actief je verwachtingen uit. Uit onderzoek blijkt dat mensen geneigd zijn elkaars verwachtingen waar te maken. Zonder duidelijke verwachtingen (instructie, afspraken, procedures) gaan mensen andere dingen doen. Tijdig transparant zijn voorkomt misverstanden.

Is transparantie een waarde?

Wanneer ik transparant ben over mijn ontwikkelingen, mijn groei, de dingen die misgaan, haken meer mensen aan. Ik geef een eerlijker beeld van het proces en het resultaat. Net als iedereen heb ik gebreken én zijn er daarnaast dingen waar ik heel goed in ben.

Wat is transparant communiceren?

betekenis & definitie. Openheid in wat de organisatie doet. Dat betekent ook open communiceren, als het goed gaat met de organisatie maar ook als het slecht gaat. Basisvoorwaarde voor transparantie is het openbaar maken van relevante informatie.

Wat betekent transparante werkwijze?

Door een transparante werkwijze weet elke werknemer wat van hem of haar verwacht wordt en wat hij of zij terug kan verwachten. De vraag om meer transparantie is ontstaan door een aantal factoren in het werkveld – niet in de laatste plaats een groeiend inzicht in de voordelen ervan.

Wat is transparantie binnen een organisatie?

Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van uw organisatie. Door inzicht te geven in de dilemma’s waar u in uw bedrijf mee kampt, hoe u daarmee omgaat en welke gevolgen uw keuzes hebben, wordt u voor belanghebbenden beter aanspreekbaar op uw activiteiten.

Wat is transparant materiaal?

Transparantie of doorzichtigheid is de mate waarin men door een materiaal heen kan kijken. Dit is onder andere afhankelijk van de mate waarin een materiaal licht doorlaat (ook wel aangeduid met doorschijnendheid, lichtdoorlaat of lichttransmissie), de mate van lichtabsorptie en de lichtrefractie.

Wat is toepasbaar?

toepasbaar – Bijvoeglijk naamwoord 1. de mogelijkheid hebbend om te worden gebruikt in de praktijk ♢ De stelling van Pythagoras is toepasbaar in de landmeetkunde voor het berekenen van afstand.