Wat is MSR revalidatie?

Wat is MSR revalidatie?

Het programma Behandelmodules en Bekostiging is gestart in 2014. Doel is de medisch specialistische revalidatie (MSR) te beschrijven in behandelmodules. De behandelmodules geven op een uniforme wijze weer welke doelstellingen de patiënt revalidatiezorg krijgt.

Wat is MSR zorg?

“MSR is simpel gezegd revalidatiezorg waarbij het doel voor de patiënt een zo goed mogelijke zelfredzaamheid, eigen regie en maatschappelijke participatie is, naast specifieke medische zorg. De revalidatiezorg wordt uitgevoerd door een revalidatiearts met of zonder revalidatieteam.

Wat is medisch specialistische revalidatie?

Medisch specialistische revalidatie biedt een specifiek op de patient afgestemde behandeling. Deze kan intensief zijn, maar ook kortdurend of eenmalig, waarbij de behandeling in de eerste lijn wordt voortgezet onder begeleiding van de revalidatiearts.

Waarom klinische revalidatie?

Overdag volgt u het behandelprogramma. Er zijn verschillende redenen waarom cliënten klinisch revalideren. Een cliënt kan bijvoorbeeld meer baat hebben bij een hoge behandelfrequentie of gewoonweg omdat op en neer reizen niet mogelijk is. Cliënten worden voor klinische revalidatie doorverwezen door het ziekenhuis.

Hoeveel revalidatiecentra zijn er in Nederland?

De leden van Revalidatie Nederland bieden op ongeveer 140 locaties revalidatie aan. Medisch specialistische revalidatiezorg is dus bereikbaar voor iedereen. Sommige revalidatiecentra zijn gespecialiseerd in specifieke aandoeningen.

Hoeveel mensen in Nederland krijgen er per jaar een dwarslaesie?

De prevalentie van patiënten met een dwarslaesie wordt geschat op 12.000 tot zelfs 15.000 (Osthertun et al (2014). Er wordt jaarlijks naar schatting 80 kinderen met een spina bifida geboren.

Wat doet een Revalidatieverpleegkundige?

De opleiding tot revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het interdisciplinaire behandelteam van de patiënt en zijn naasten tijdens het (intensieve) revalidatieproces. Je wordt opgeleid om het zorgproces te regisseren en complementair te zijn aan de behoefte van de patiënt.

Welke indicatie voor revalidatie?

De basisverzekering vergoedt medisch-specialistische revalidatie door de revalidatiearts….Wat u vergoed krijgt

  • u heeft problemen met bewegen, communiceren, uw denkvermogen of gedrag.
  • u heeft problemen op meer gebieden (bijvoorbeeld mobiliteit, zelfverzorging en communicatie), en die problemen hangen met elkaar samen.

Welke soorten revalidatie zijn er?

Er zijn twee soorten revalidatie. De ene is gericht op aandoeningen aan de hersenen en/of het zenuwstelsel, zoals herstel na een beroerte, bij spierziekten of een dwarslaesie. Het andere type revalidatie richt zich op letsel of beperkingen die geen oorzaak hebben in het zenuwstelsel.

Welke 5 disciplines helpen bij een revalidatie?

Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft: fysiotherapie of kinesitherapie (in België), ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk, en verder hulp van bijvoorbeeld een revalidatietechnicus, orthopedisch …

Wat is een revalidatiezorg?

Revalidatiezorg richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatie-instellingen, ziekenhuis, verpleeghuis of bij een specialist.

Welke opleiding voor revalidatie?

Om Revalidatiearts te worden moet je eerst de opleiding Geneeskunde (WO) hebben afgerond. Deze opleiding duurt zes jaar. Vervolgens moet je nog de vierjarige specialisatie tot Revalidatiearts doorlopen. In totaal duurt de opleiding dus tien jaar.