Wat is het verschil tussen variantie en standaarddeviatie?

Wat is het verschil tussen variantie en standaarddeviatie?

Variantie vs standaarddeviatie Beide maten zeggen iets over de spreiding in een verdeling, maar de eenheden verschillen: De standaarddeviatie wordt uitgedrukt in dezelfde eenheid als de oorspronkelijke waarden (bijvoorbeeld meters). De variantie wordt uitgedrukt in veel grotere eenheden (bijvoorbeeld vierkante meters).

Kan variantie negatief zijn?

Behalve door rekenfouten, ontstaat ook door vroegtijdige of te grove afronding van tussenresultaten gemakkelijk een onnauwkeurige waarde voor de variantie, soms zelfs een negatieve waarde.

Is standaardafwijking hetzelfde als standaarddeviatie?

Het is belangrijk om te weten of de getallen in een reeks dicht rondom het gemiddelde liggen, of dat ze meer verspreid zijn over de gehele range. De indicator daarvoor is de standaarddeviatie. Dit is de statistische term. In alledaags taalgebruik noemt men dit de spreiding of ook wel de standaardafwijking.

Lees ook:   Hoe gaan paarden dood?

Kan de variantie of standaarddeviatie negatief zijn?

De standaardafwijking is altijd een positief getal, omdat het de wortel uit de som van een aantal kwadraten is.

Kan een standaarddeviatie negatief zijn?

Bijvoorbeeld bij een telling met gemiddelde 20 en standaarddeviatie 3 ligt 99,9% van de waarnemingen tussen 20 +/- 3×3, dus tussen 2 en 38. Een negatieve waarde is dan practisch uitgesloten. Tellingen hebben vaak de Poisson-verdeling, waarbij de standaardafwijking gelijk is aan de wortel uit het gemiddelde.

Waarom variantie berekenen?

Het berekenen van de variantie geeft je de mogelijkheid om te meten wat de spreiding is van een reeks waarden — de mate waarin een aantal waarden van elkaar verschillen. Variantie is één van de onderdelen van de kansverdeling en geeft de mate aan waarin waarden afwijken van het gemiddelde.

Wat zijn gelijke varianties?

Gelijke varianties is naast normaliteit een van de meest voorkomende assumpties. Hij komt in vele vormen, voornamelijk als ‘Levene’s toets. ​Variantie is de standaarddeviatie in het kwadraat, en geeft ons dus de mate van spreiding aan. De spreiding dient per groep die je vergelijks bij benadering gelijk te zijn.

Lees ook:   Wat is de beste kunststof gevelbekleding?