Wat is ethische beslissing?

Wat is ethische beslissing?

Ethische beslissingen worden bepaald door universaliseerbare regels, rechten en plichten. Menswaardigheid, – zowel in de eigen persoon als in de persoon van een ander, geldt altijd als richtdoel van het handelen. Moreel oordelen. Het handelen is moreel als de gevolgen ervan beter zijn dan de gevolgen van alternatieven.

Wat is een ethisch dilemma?

Iedereen krijgt wel eens te maken met een ethisch dilemma. Hierbij moet je een verantwoorde keuze maken, maar dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Voorbeeld ethisch dilemma. Iemand doden is niet ethisch verantwoord, maar dat is iemand pijn doen ook niet.

Wat zijn de begrippen ethiek en moraal?

De begrippen ‘ethiek’ en ‘moraal’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn wezenlijk verschillend. ‘Moraal’ is het geheel van waarden en normen dat voor een persoon of een groep van belang is. ‘Ethiek’ is het systematisch nadenken over die moraal. Ethiek bestudeert en analyseert dus de moraal.

Wat is ethisch verantwoord?

Ethiek (ethisch verantwoord) De ethiek bevat alles wat met normen en waarde n te maken heeft, met de nadruk op morele waarden. Niet doden, niet stelen of een ander pijn doen: dat is ethisch verantwoord. Ethiek is de filosofie over alles wat we moreel verantwoord vinden.

Welke waarden geven richting aan het handelen?

Waarden geven dus richting aan het handelen. Morele waarden in de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, weldoen, vertrouwen, privacy, respect voor autonomie, niet-schaden en rechtvaardigheid. Morele waarden vormen de fundamenten van de morele normen. Als morele waarden met elkaar botsen, ontstaat een moreel dilemma.

Welke waarden zijn er in deze lijst?

Zuinigheid. Zwierigheid. In deze lijst zijn zo veel mogelijk positieve idealen opgenomen al kan over bepaalde waarden worden gediscussieerd of deze altijd positief bijdragen aan het menselijk leven. Het streven naar zorgvuldigheid is goed.