Wat is een pes valgus?

Wat is een pes valgus?

Bij een platvoet ontbreekt (bijna) de gehele boog aan de binnenzijde van de voet. Dit gaat vaak in combinatie met het naar binnen kantelen van het hielbeen. Hierdoor is de belasting onder de voet hoger.

Heeft mijn kind platvoeten?

Wat zijn platvoeten? Als je kind platvoeten heeft, kun je het holletje (de boog) onder de voet van je kind bijna of helemaal niet meer zien. Soms staan de enkels van je kind ook een beetje naar binnen geknikt. Platvoeten verdwijnen meestal vanzelf als je kind wat ouder wordt.

Hoeveel kinderen hebben platvoeten?

De incidentie van pedes plani bij kinderen van 1 tot 4 jaar is 8,6 per 1000 en bij kinderen van 5 tot 14 jaar 13,6 per 1000 kinderen. Dat zijn ongeveer 30 patiënten per jaar. 12 Over het voorkomen van gefixeerde platvoeten is weinig bekend.

What is pes planus (flat feet)?

Pes planus commonly referred to as “flat feet,” is a relatively common foot deformity and is defined by the loss of the medial longitudinal arch of the foot where it contacts or nearly contacts the ground. The arch of the foot is a tough, elastic connection of ligaments, tendons, and fascia between … Pes Planus Review

What is acquired pes planus?

Acquired Pes Planus means a deformed foot in which the position of the bones relative to each other has been altered with the lowering of the longitudinal arch but does not include congenital Pes Planus.

What is the difference between unilateral and congenital pes planus?

Acquired Pes Planus can be unilateral or bilateral and includes osseous, ligamentous, muscle imbalance, postural or static, and arthritic flat foot. Congenital Pes Planus consists of hypermobile flat foot, and rigid flat foot with tarsal anomalies. The foot at birth, which is normally flat, does not develop an arch.

What is the difference between flexible and rigid pes planus?

Flexible pes planus is defined as a normal arch during non-weight-bearing activity or tiptoeing, with a flattening arch on standing. In rigid pes planus, the arch remains stiff and collapsed with or without weight bearing.