Wat is een licht verstandelijke beperking bij volwassenen?

Wat is een licht verstandelijke beperking bij volwassenen?

Mensen met een LVB hebben problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Aan het uiterlijk is meestal niet te zien dat mensen licht verstandelijk beperkt zijn.

Hoe communiceren met LVB?

Bij mensen met een LVB is het belangrijk een rustige en gelijkwaardige houding aan te nemen. Pas de communicatie aan op het niveau van de persoon met een LVB en gebruik korte zinnen zonder moeilijke woorden. Dit is belangrijk, omdat de boodschap anders niet wordt begrepen of verkeerd overkomt.

Hoe kijkt de maatschappij naar gehandicapten?

Meedoen in de samenleving met een beperking nog altijd niet vanzelfsprekend. De participatie van mensen met een beperking is vanaf 2012 stabiel, maar blijft achter bij mensen in de algemene bevolking. Zo hebben ze minder vaak werk en kunnen ze niet altijd kiezen waar ze willen wonen.

Hoe is het om te leven met een beperking?

Mensen met een handicap zijn kwetsbaar. Zij hebben zorg nodig om met hun beperking zo veel mogelijk te kunnen leven als andere mensen. De zorg die zij nu krijgen, helpt daar niet altijd voldoende bij. Daarnaast hebben hun naasten ook ondersteuning nodig.

Wat valt er onder licht verstandelijk beperkt?

Kinderen en jongeren met een IQ tussen de 50 en 85 worden licht verstandelijk beperkt genoemd. Het IQ van normaal begaafde kinderen ligt rond de 100. Naast het IQ is de mate waarin een kind zichzelf kan redden in het dagelijks leven belangrijk bij de bepaling van de licht verstandelijke beperking.

Welke verstandelijke beperkingen zijn er?

Er zijn grote verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking. Daarom maken we onderscheid tussen mensen met lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperking….Voorbeelden van een verstandelijke beperking zijn:

 • Syndroom van Down.
 • Fragiele X-Syndroom.
 • Smith-Magnis Syndroom.

Welke niveaus van verstandelijke beperking zijn er?

Volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) Mensen met een IQ van 70 of lager noemen we verstandelijk beperkt (VB). We delen hen in in licht (LVB, IQ tussen 50 en 70), matig (MEVB, IQ tussen 35 en 50) en ernstig (EVB, IQ lager dan 35).

Wat voor soort beperkingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten handicaps:

 • fysieke handicaps.
 • zintuiglijke handicaps.
 • auditieve handicaps.
 • visuele handicaps.
 • chronische ziekten.
 • mentale handicaps.

Hoe communiceren met mensen met een verstandelijke beperking?

Communicatie

 • Gebruik korte zinnen en blijf concreet door veel uit te leggen.
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Vermijdt beeldspraak.
 • Behandel niet teveel onderwerpen tegelijk.
 • Geef een kind de tijd om te antwoorden.
 • Controleer of uw vraag/opdracht begrepen is.
 • Biedt nooit meer dan 2 a 3 keuzes aan.

Hoe begeleid je iemand met een LVB?

Om zwakbegaafde mensen goed te kunnen begeleiden is het bovenal van belang om hen met al hun problemen en in alle facetten te zien. Daarom is samenwerking tussen verschillende domeinen en deskundigen cruciaal. Mensen met een LVB hebben vaak een voorgeschiedenis met vele faalervaringen.