Wat is een goed ethisch dilemma?

Wat is een goed ethisch dilemma?

Wat is een ethisch dilemma? Wanneer verschillende waarden met elkaar botsen – bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid – is er sprake van een ethisch dilemma. Bij een dilemma ‘schuurt’ de kwestie of het dilemma bovendien vaak tussen verschillende betrokkenen. Iedereen heeft namelijk ook weer zijn eigen waarden.

Wat is een goed dilemma?

Een dilemma is niet hoe je iets vaktechnisch moet verwerken. Dat staat wel in de regels. Een dilemma is wel dat je een keuze moet maken tussen wat theoretisch zou moeten en wat de klant wil, of je kantoor. Helemaal een goed dilemma heb je als er ook nog jouw persoonlijke mening naar voren komt.

Welke dilemma’s kun je tegenkomen bij onvrijwillige zorg?

Dilemma’s Wzd: Wat zou jij doen?

 • Wat doe je als familieleden de deur op slot willen hebben? Bekijk het dilemma.
 • Wat als een cliënt wegloopt?
 • Wat doe je als een cliënt zelf wil bepalen wat hij of zij eet?
 • Wat doe je als een cliënt agressief wordt?
 • Wat doe je al de familie een oogje in het zeil wil houden?

Wat is ethiek voorbeeld?

Ethiek betekent dat je nadenkt over moraal, morele problemen en morele dilemma’s. Een ethisch vraagstuk is bijvoorbeeld: mag abortus? Ook euthanasie heeft veel ethische kwesties in zich. Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van een mensenleven, als het leven niet meer draaglijk is.

Wat zijn de vier zorg ethische principes?

Principe-ethiek Het fundament van de theorie van Beauchamp en Childress bestaat uit vier principes: weldoen, niet-schaden, rechtvaardigheid en respect voor autonomie.

Welke ethische theorieën zijn er?

Om toch een beeld te geven van de verschillende theorieën bespreken we hieronder de belangrijkste.

 • Deontologie. Het woord deontologie komt van het Griekse ‘deon’, dat ‘plicht’ betekent.
 • Deugdenethiek.
 • Gevolgenethiek.
 • Narratieve ethiek.
 • Principe-ethiek.
 • Zorgethiek.

Wat is een ethisch dilemma?

Iedereen krijgt wel eens te maken met een ethisch dilemma. Hierbij moet je een verantwoorde keuze maken, maar dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Voorbeeld ethisch dilemma. Iemand doden is niet ethisch verantwoord, maar dat is iemand pijn doen ook niet.

Wat is een ethisch dilemma op de werkvloer?

Een voorbeeld van een ethisch dilemmaop de werkvloer Je bent psycholoog en een patiënt vertelt jou dat hij een aanslag gaat plegen. Aan de ene kant mag je dit niet naar buiten brengen: je hebt een beroepsgeheim. Aan de andere kant wil je een grote groep mensen beschermen.

Wat is ethisch verantwoord?

Ethiek (ethisch verantwoord) De ethiek bevat alles wat met normen en waarde n te maken heeft, met de nadruk op morele waarden. Niet doden, niet stelen of een ander pijn doen: dat is ethisch verantwoord. Ethiek is de filosofie over alles wat we moreel verantwoord vinden.