Kan werkgever medisch onderzoek verplichten?

Kan werkgever medisch onderzoek verplichten?

Werknemers die omwille van hun job mogelijk een gezondheidsrisico lopen, krijgen (meer)jaarlijks een uitnodiging voor een verplicht medisch onderzoek. De arbeidsarts en/of de bedrijfsverpleegkundige onderzoeken je werknemers aan de hand van enkele risicogebonden tests, vragenlijsten en een gesprek.

Waarom is verzuim belangrijk?

Verzuim door werkstress Het goede nieuws is: u kunt verzuim door stress en psychische klachten voorkomen door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. Om werkstress te verminderen, is het van belang om in te zetten op dat waar werknemers energie van krijgen.

Waarom ziekteverzuim terugdringen?

Ziekte en verzuim terugdringen Met het tegengaan van ziekteverzuim is veel te winnen. Een zieke werknemer moet je namelijk tot twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuimbegeleiding en vervanging.

Lees ook:   Wat is een Arreteerknop?

Hoe kun je verzuim terugdringen?

De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim:

  1. Zorg voor een goed verzuimbeleid.
  2. Herken signalen van verzuim en handel ernaar.
  3. Zorg voor een veilige en gezonde werkvloer.
  4. Zorg voor een open bedrijfscultuur.
  5. Stimuleer een gezonde leefstijl.
  6. Laat uw waardering blijken.
  7. Wees betrokken bij uw medewerkers.

Waarom een preventief medisch onderzoek?

Wat is een Preventief medisch onderzoek (PMO)? Het doel hiervan is om vroegtijdig de gezondheidsrisico’s op te sporen die met werk te maken hebben. Daarom wordt de inhoud van het onderzoek vastgesteld op basis van de risico’s die naar voren komen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Waarom is welzijn en gezondheid belangrijk?

Mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé maar ook op het werk profijt van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken. Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek.

Lees ook:   Wat wordt gecontroleerd bij bouwkundige keuring?

Is preventief medisch onderzoek verplicht?

Als werknemer heeft u recht op zo’n gezondheidsonderzoek, maar u bent meestal niet verplicht om eraan deel te nemen. Vaak heet dit dan een preventief medisch onderzoek, gezondheidscheck of health check. De werkgever krijgt zo een goed beeld van de gezondheid van de werknemer.

Wat is medisch verzuim?

We spreken van ziekteverzuim als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen wegens aantoonbare medische redenen.

Wat is een Werkhervattingsonderzoek?

Met dit onderzoek kan de arbeidsgeneesheer nagaan of de werknemer in staat is om het werk te hervatten en of hij of zij nog altijd geschikt is voor de werkpost die hij of zij voordien bezette. Is dat niet zo? Dan kan op basis van dit onderzoek beslist worden welke beschermings- of preventiemaatregelen nodig zijn.

Kan ik medisch onderzoek weigeren?

Als patiënt kunt u om allerlei redenen een onderzoek, behandeling of andere medische tussenkomst weigeren. Dat kan bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging of om persoonlijke redenen. De arts respecteert uw keuze en probeert alternatieven voor te stellen.

Lees ook:   Wat is de windsnelheid van een tornado?

Waarom is verzuim een probleem?

Werknemers kunnen uitvallen door bijvoorbeeld financiële problemen of werkstress, waar zij vervolgens lichamelijke klachten van kunnen krijgen. Ziekteverzuim wordt als het ware een klassiek kip-ei probleem. Het gevolg: minder gemotiveerd en productief personeel en hoge kosten voor u als werkgever.

Wat is het doel van verzuimbeleid?

Waarom een verzuimbeleid? Een verzuimbeleid stimuleert de medewerker om actief bezig te zijn met zijn herstel. Bovendien is iedere werkgever wettelijk verplicht een beleid te hebben dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Uw arbodienst kan u over uw beleid adviseren.