Wat is een basaal Bolusschema?

Wat is een basaal Bolusschema?

De voorkeur gaat hierbij uit naar een basaal-bolusschema waarbij een injectie met kortwerkende insuline vóór of bij elke maaltijd gegeven wordt, en voor de basale insulinebehoefte een of twee injecties per dag van een (middel)langwerkend insulinepreparaat.

Wat zijn de verschillende soorten insuline voor mensen met diabetes type 2?

De verschillende soorten insuline, voor mensen met diabetes type 1 en type 2: Superkort werkende insuline (kortwerkende insulineanaloga) die direct vóór de maaltijd of soms meteen erna wordt gebruikt (aspart, glulisine en lispro). Deze insuline werkt vier tot vijf uur.

Hoe lang werkt een langzaam opgenomen insuline?

Middellang werkende insuline (matig langzaam opgenomen) die bijvoorbeeld ’s avonds wordt gebruikt (NPH-insuline). Deze insuline heeft het maximale effect pas na 4-8 uur en werkt daarna nog een paar uur door. Langwerkende insuline (zeer langzaam opgenomen insuline) die heel geleidelijk werkt voor ongeveer een dag (insuline glargine en detemir).

Wat zijn diabetes type 1 en diabetes type 2?

De bekendste zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. Die soorten lijken op elkaar, maar zijn heel verschillend. Dat leidt vaak tot misverstanden, waardoor veel patiënten te maken krijgen met onbegrip en verwarring in hun omgeving. Bij diabetes (suikerziekte) kan het lichaam de bloedsuiker niet meer regelen.

Wat is een kort werkende insuline?

Kort werkende insuline (gewone, zogenoemde ‘regular’ insuline) die een halfuur tot kwartier vóór de maaltijd wordt gebruikt (actrapid, humuline, insuman rapid). Deze insuline werkt zes tot acht uur. Middellang werkende insuline (matig langzaam opgenomen) die bijvoorbeeld ’s avonds wordt gebruikt (NPH-insuline).

Hoe herken je suiker bij kind?

Dorst en droge mond. Veel drinken. Veel plassen (soms bedplassen) Dunner worden.

Wat is een basaal insuline?

Bij het gebruik van een insulinepomp wordt er snelwerkende insuline toegediend. Basaal heeft met de hoeveelheid insuline die je per uur toegediend krijgt te maken. Deze is afgestemd op jouw persoonlijke behoefte.

Wat is basale insuline?

Het lichaam heeft altijd insuline nodig om aan de glucosebehoefte van het lichaam in rust te kunnen voldoen, dit noemen we de basale insulinebehoefte. Daarnaast is er een insulinebehoefte die nodig is om de maaltijd goed te kunnen verwerken: dit noemen we de bolus behoefte.

Hoe kan insuline worden toegediend?

Insuline kan op verschillende manieren worden toegediend, zoals met een injectiespuit, een injectiepen, een jet-injector of een insulinepomp. Injectiespuiten worden voor het toedienen van insuline tegenwoordig vrijwel alleen in ziekenhuizen gebruikt. Bij gebruik van een spuit wordt insuline uit een flaconnetje opgezogen en in het onderhuidse

Welke spuit wordt gebruikt voor het toedienen van insuline?

Injectiespuiten worden voor het toedienen van insuline tegenwoordig vrijwel alleen in ziekenhuizen gebruikt. Bij gebruik van een spuit wordt insuline uit een flaconnetje opgezogen en in het onderhuidse weefsel geïnjecteerd. De spuit wordt afgevoerd in een speciale prikbestendige plastic afvalcontainer voor scherpe voorwerpen.

Waar Mag ik insuline inspuiten in het lichaam?

Waar mag ik insuline inspuiten in het lichaam? De meest gebruikte plaatsen zijn de buik en de bovenbenen. Bij injectie in de buik wordt de insuline relatief snel opgenomen in het lichaam. Injecteer niet hoger dan het begin van de ribben en prik niet direct rond de navel.

Wanneer injecteer je insuline in de buik?

Bij injectie in de buik wordt de insuline relatief snel opgenomen in het lichaam. Injecteer niet hoger dan het begin van de ribben en prik niet direct rond de navel. Verder kun je het hele gebied van de buik gebruiken. Injecteer in de arm of in het been wanneer je gebruik maakt van langwerkende insuline.

Wat is mix insuline?

Mix-insulines zijn combinaties van de andere insulinesoorten. Ze worden meestal twee keer per dag gebruikt, vóór het ontbijt en vóór de avondmaaltijd (bijvoorbeeld humuline NPH, lispro/lispro protamine, aspart/aspart protamine).