Hoeveel m3 water is normaal?

Hoeveel m3 water is normaal?

Het gemiddelde waterverbruik per persoon is 52.000 liter (52 m³) per jaar. Hierbij is uitgegaan van een eenpersoonshuishouden. Bij een huishouden met meerdere personen is het gemiddeld waterverbruik per persoon lager doordat op een aantal zaken water kan worden bespaard.

Is het drinkwatergebruik toegenomen?

Sterke toenemende watervraag In de afgelopen zes jaar steeg het verbruik met 7,5%. Als de trend doorzet, gebruiken we volgens scenario’s van het RIVM in 2040 zelfs 30 procent meer drinkwater. Dat is 100 miljard liter meer dan nu.

Hoeveel water gebruiken we per persoon per dag?

Gemiddeld gebruiken we in Nederland wel 124 liter water per dag. Maar waar gebruiken we dat dan allemaal voor? Elke dag gebruiken we gemiddeld 1,8 liter kraanwater per persoon om zo op te drinken of om koffie en thee van te zetten. Per jaar zijn dat maar liefst 65 gevulde emmers.

Lees ook:   Hoe herken je wagenziekte?

Hoeveel m3 water verbruiken 2 personen?

Kosten van water

Aantal personen in huishouden Gemiddeld verbruik per jaar in m3 Kosten per maand in €*
2 93 15
3 135 19
4 163 22
5 184 24

Wat kost 1.000 liter water?

€ 0,87 per m3 voor uw waterverbruik. 1 m3 = 1.000 liter. € 82,82 vaste kosten per jaar voor het beheer en onderhoud van de waterleidingen.

Hoeveel m3 water gratis per persoon?

Dat is 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Hoeveel kuub water gebruik je per jaar?

Per persoon verbruiken we gemiddeld 50 kuub water per jaar. Dat is dus 50.000 liter water.

Is het drinkwatergebruik toegenomen 2021?

Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 110 meter per jaar en is in 2021 op jaarbasis een paar euro duurder uit. Volgens Vitens komt drinkwater steeds meer onder druk te staan en moet het bedrijf investeren om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg en betrouwbaar drinkwater is voor iedereen.

Lees ook:   Waar woont Lewis Carroll?