Wat is derdelijns ggz?

Wat is derdelijns ggz?

Derdelijns ggz, ook wel hoogspecialistische ggz genoemd, is bestemd voor patiënten met complexe en / of ernstige psychische aandoeningen voor wie basis- (1e lijns) of specialistische (2e lijns) GGz behandeling onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden.

Wat is eerstelijnsgezondheidszorg?

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Welke vorm van zorg valt onder geïntegreerde geneeskunst?

Onder deze brede definitie vallen niet alleen hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, longziekten, sommige auto-immuunziekten, maar ook neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie of Parkinson, personen met een handicap die recurrente nood aan zorg hebben en diverse mentale ziektebeelden.

Wat is Echelonnering?

Onder ‘echelonnering’ of getrapte geneeskunde verstaan we dat U met Uw ziekte of probleem de gezondheidszorg ‘doorloopt’ volgens een bepaald ‘zorgtraject’ , namelijk volgens bepaalde afgesproken ‘stappen’.

Wat is curatieve geestelijke gezondheidszorg?

De curatieve ggz is de op herstel gerichte zorg aan patiënten met een psychische stoornis. In de curatieve ggz worden ieder jaar meer dan één miljoen personen behandeld voor bijvoorbeeld een depressie, een verslaving of dementie.

Wat is geïntegreerde zorg?

Die werd intussen wat bijgeschaafd: ‘Geïntegreerde zorg betekent dat gezondheidsdiensten zo georganiseerd worden dat mensen continuïteit ervaren in de zorgverlening. Zowel op het vlak van gezondheidspromotie, ziektepreventie, diagnosestelling, behandeling, ziektemanagement, herstel en palliatieve dienstverlening.

Wat is Hoogspecialistische GGZ?

Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden.

Wat is een zorgketen?

Samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders om de continuïteit en afstemming in de zorg aan (groepen van) patiënten te waarborgen, zoals stroke-service.

Wat is de nulde lijn?

Nulde lijn Ten eerste is het zorg die wordt aangeboden zonder dat iemand er om vraagt. De zorgvrager vraagt dus niet zelf om die zorg. Elke vrouw van boven een bepaalde leeftijd krijgt bijvoorbeeld een oproep voor een borstonderzoek zonder dat ze daar om gevraagd heeft.