Wat is de EXP datum?

Wat is de EXP datum?

De uiterste houdbaarheidsdatum wordt meestal vermeld als: ‘houdbaar tot’ of ‘niet te gebruiken na’ of ‘exp. dat. ‘ of ‘uiterste gebruiksdatum’. Na deze datum is het medicijn niet meer te gebruiken.

Wat betekent best before?

moeten van de Europese Unie een datum van minimale houdbaarheid hebben. Die datum wordt voorafgegaan door de woorden ‘Ten minste houdbaar tot’ (‘Best Before’ in het Engels, of ‘à consommer de préférence avant’ in het Frans) en een eventuele vermelding van de optimale bewaarmethode van het product.

Hoe lang mogen voorverpakte producten worden verkocht in de winkel?

Op grond van het huidige artikel 15, lid 2 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen moet een uiterste consumptiedatum (nog) op levensmiddelen die: Een vermelde bewaartemperatuur hebben tussen 0° Celsius en 6° Celsius , óf. Een houdbaarheid krijgen die korter is dan 5 dagen.

Wat moet er verplicht op het etiket staan?

Op het etiket van voedingsmiddelen moeten onder meer de naam van het product en de naam en het adres van de producent staan. En ook de ingrediënten, de houdbaarheidsdatum, E-nummers en een productiecode of partijcode.

Welke vermeldingen zijn verplicht op een etiket?

Verplichte vermeldingen etiket

  • de benaming van het levensmiddel.
  • de lijst van ingrediënten.
  • de in bijlage II genoemde stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken en die aan het levensmiddel zijn toegevoegd.
  • de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten.
  • de nettohoeveelheid van het levensmiddel.

Welke gegevens zijn verplicht op een verpakking?

Op het etiket moet verplicht de naam en het adres van een verantwoordelijke voor het levensmiddel (de producent, de verpakker of de invoerder) vermeld staan. Soms staat er ook een telefoonnummer op het etiket. In geval van klachten over het product weet de consument op die manier tot wie hij zich kan richten.

Wat is een samenstelling van een product?

Je gebruikt een samenstelling om vast te leggen wat er nodig is om het artikel in te kopen zonder dat dit gevolgen heeft voor de voorraad van de ‘onderdelen’ van het product.

Wat betekent EXP 05 2021?

Vervaldatum/Expiration Date (exp.) Op de verpakking van medicijnen geven fabrikanten een vervaldatum aan na de afkorting exp., wat staat voor expiration date. Dit is de datum tot wanneer de fabrikant de werking van het medicijn garandeert.

Wat betekent EXP 12 2021?

Je ziet soms ook ‘Exp. date / Exp. da / Exp. de’, gevolgd door een datumaanduiding. Dit zijn afkortingen van “Expiration date”, Engels voor vervaldatum.

Wat te doen met medicijnen die over datum zijn?

Medicijnen die u niet meer gebruikt kunt u inleveren bij de milieustraat en bij de meeste apotheken. U kunt ze ook bij het restafval doen. Gooi medicijnen nooit in de wc of door de gootsteen.

Wat betekent EXP 03 2021?

Is een houdbaarheidsdatum verplicht?

Op elk levensmiddel moet een houdbaarheidsdatum staan, tenzij specifiek is aangegeven dat een houdbaarheidsdatum niet verplicht is. Bij bederfelijke producten is dat een uiterste consumptiedatum (’te gebruiken tot’). Op alle andere levensmiddelen de datum van minimale houdbaarheid (’ten minste houdbaar tot (einde)’).

Wat gebeurt er met teruggebrachte medicijnen?

In Nederland gelden strenge veiligheidseisen voor medicijnen. Artsen mogen niet zelf medicijnen meegeven, dat mogen alleen apothekers. Teruggebrachte of overgebleven medicijnen moeten vernietigd worden, omdat je niet kan weten wat er met het pakje gebeurd is en of de kwaliteit van de medicijnen dus nog wel in orde is.

Kun je ongebruikte medicijnen terugbrengen?

Nee, dat kan helaas niet. Zodra een medicijn de apotheek verlaat, kan de apotheker niet meer garanderen dat het medicijn onder de juiste omstandigheden is bewaard. En dus nog veilig is voor een volgende gebruiker. Daarom nemen apothekers maatregelen om te voorkomen dat hun patiënten medicijnen overhouden.