Wat bij bouwovertreding tuinhuis?

Wat bij bouwovertreding tuinhuis?

We hebben goed nieuws: het hangt af van de afmetingen, maar in veel gevallen is er geen bouwvergunning nodig voor een klein tuinhuis, of zelfs voor een klein zwembad… Maar het is makkelijk om de regels te overtreden, en in dat geval riskeert u een boete en regularisatiewerken!

Hoe ver schuur erfgrens?

Het hoogste punt van de schuur mag niet hoger zijn dan: 0,3 meter boven de scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping van het hoofdgebouw; het hoofdgebouw zelf; 5 meter.

Hoever van de erfgrens mag je bouwen?

Veel mensen vragen op welke afstand van de erfgrens je mag bouwen. Bij bouwen geldt – anders dan bij beplanting – géén minimale afstand. Je mag dus gewoon bouwen tegen de erfgrens. Een muur óp de erfgrens bouwen mag niet zomaar, omdat hij dan voor de helft op de grond van je buren staat.

Lees ook:   Wat doet een penicilline kuur?

Wat is een bouwvergunning voor een tuinhuis of blokhut?

Voor het bouwen van een tuinhuis of blokhut is in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Maar zeker niet in alle gevallen moet je een bouwvergunning aanvragen. tuinhuisjes en blokhutten vallen onder de regels voor bijgebouwen.

Welke voorwaarden heb je nodig voor een tuinhuis of blokhut?

Onder onderstaande voorwaarden heb je geen bouwvergunning nodig voor een tuinhuis of blokhut: Het tuinhuis wordt gebouwd bij een bestaande woning Er wordt op de grond gebouwd (en dus niet als een extra laag bovenop een bestaand gebouw) Het tuinhuisje mag uit maximaal één laag bestaan en dus geen verdiepingen hebben

Wanneer moet een tuinhuis of blokhut gebouwd worden?

Het tuinhuis of de blokhut moet gebouwd worden voor de verhoging van het woongenot en niet om bijvoorbeeld een winkel in te beginnen Als je bouwt op een achtererf dan moet de afstand tot de weg of openbaar groen minimaal 1 meter zijn Als je bouwt naast je huis dan moet de afstand tot je ‘voorerf’ minimaal 1 meter zijn.

Lees ook:   Kan een betonvloer buiten?