Waarom wordt mijn limiet order niet uitgevoerd?

Waarom wordt mijn limiet order niet uitgevoerd?

In de eerste plaats is het mogelijk dat er niemand is die de andere kant van de transactie wenst in te nemen. Uw order blijft dan openstaan tot deze gevuld is of totdat deze expireert. Een tweede reden voor het niet uitvoeren van uw order kan zijn dat de order afgewezen is.

Wat is het verschil tussen stop limit en limit?

Een stop los order, is een order die direct wordt uitgevoerd, wanneer een bepaald prijsniveau; de stop is bereikt. Een stop limit order is een limit order die wordt geplaatst, wanneer een bepaald prijs niveau; de stop is bereikt.

Hoe zet je een stop loss?

Met een stop loss order (STP) kunt u het punt aangeven waarop u uw verlies wilt nemen. Hierdoor hoeft u niet continu alle koersten te volgen. Wanneer de door u opgegeven stopprijs wordt bereikt, koopt/verkoopt u uw order automatisch tegen de dan geldende marktprijs.

Lees ook:   Waar is de luchtvochtigheid het hoogst?

Hoe werkt een limit order?

Bij een limietorder bepaal je vooraf tegen welke koers je order mag worden uitgevoerd. Je geeft voor de aankoop (limiet-kooporder) een maximale prijs op die je wil betalen. Voor de verkoop (limiet-verkooporder) een minimale prijs die je wil ontvangen.

Wat is het verschil tussen Market order en Limit order?

Het verschil met de limit order is dat u ook een prijs opgeeft waarvoor u de stukken wenst te (ver)kopen. Uw order wordt gevuld wanneer er een tegenpartij is die de andere kant van de transactie wenst in te nemen voor een prijs die hoger (bij een verkooporder) of lager (bij een kooporder) is.

Wat is Marktorder?

Een marktorder is een instructie van een belegger om een transactie direct en voor de beste beschikbare prijs uit te voeren. Marktorders zijn de eenvoudigste ordertype, waarbij geen bepaalde prijs of tijdspanne wordt opgegeven.

Hoe werkt bied en laatkoers?

De biedkoers is de koers waartegen op dat moment ‘de beste koper’ (dus met het hoogste bod) wil kopen. De laatkoers is de koers waartegen op dat moment ‘de beste verkoper’ wil verkopen, dus tegen de laagste verkoopprijs wil verkopen.

Lees ook:   Wat zijn de trouwste honden?

Wat is een sell limit order?

Sell limit orders Een sell limit order is een order in afwachting waarmee een verkooppositie wordt ingenomen indien de waarde van een aandeel stijgt tot (boven) een bepaald niveau. De handelaar opent een sell limit indien hij/zij denkt dat de waarde van het activum zal dalen na openen van de positie.

Waarom limiet order?

Je geeft voor de aankoop (limiet-kooporder) een maximale prijs op die je wil betalen. Voor de verkoop (limiet-verkooporder) een minimale prijs die je wil ontvangen. Zo betaal je bij een aankoop nooit meer dan deze vooraf bepaalde prijs. Bij verkoop ontvang je nooit minder.

Waarom stop loss?

Waarom een Stop loss order gebruiken? Met dit ordertype bescherm je je positie tegen een (verdere) koersdaling of kan men profiteren van een koersuitbraak. Je kan er ook voor kiezen om nog een limiet prijs mee te geven, dan praten we over een stop limit order.

Lees ook:   Welke klachten kunnen je hebben met vitamine D?