Waar staat EP Nuffic voor?

Waar staat EP Nuffic voor?

EP-Nuffic is de koepelorganisatie voor internationalisering van het hoger onderwijs. Ze verzorgt diverse beurs- en subsidieprogramma’s. Zie hiervoor ook de beursopener. Verder verzorgt EP-Nuffic de landelijke Wil Weg campagnes over studie en stage in het buitenland.

Waar staat mbo 4 gelijk aan in België?

MBO niveau 4 is het hoogste niveau binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De MBO-opleidingen niveau 4 leiden je op tot een baan waarbij je zelfstandig specialistische, uitvoerende taken kunt verrichten. Denk hierbij aan opleidingen als MBO Bedrijfsadministrateur, MBO Onderwijsassistent of MBO Doktersassistent.

Welke niveau is havo in België?

Nederlands studiebewijs erkend als
Diploma havo Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs – algemeen secundair onderwijs
Diploma vmbo – basisberoepsgerichte leerweg Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1e leerjaar van de 2e graad BSO)

Hoe noem je havo in België?

Het beste antwoord. ASO = algemeen secundair onderwijs TSO = technisch secundair onderwijs BSO = beroeps secundair onderwijs ASO is het hoogste, daarna kun je naar de universiteit. Dan heb je TSO, dat is vergelijkbaar met de Havo. Daarna kun je naar de hogeschool.

Is studeren in België duur?

En ook belangrijk: je betaalt in België gemiddeld 50% minder collegegeld. Het collegegeld geneeskunde in Leuven bedraagt slechts € 896,- per collegejaar. In Utrecht betaal je als eerstejaars ruim € 1000,- en vanaf het tweede jaar ongeveer € 2100,- per collegejaar.

Wat kost het om te studeren in België?

houdt u best rekening met gemiddeld 5.000 à 11.000 euro. De kosten kunnen voor de ene student dus tweemaal zo hoog oplopen als voor de andere. Het is hoe dan ook goed om te weten dat de totale kosten niet gelijk gespreid worden over het hele jaar.