Waar Knarrenhof?

Waar Knarrenhof?

In Zwolle lieten ouderen zelf een wooncomplex bouwen, een zogenoemd Knarrenhof.

Hoe begin je een woongroep?

Woongroep starten in 5 stappen

 1. Bepaal wat u bindt. Succesvolle woongroepen hebben vaak iets wat de bewoners bindt.
 2. Stel uw groep samen. Denk vervolgens na over het aantal bewoners van de woongroep.
 3. Kijk de kunst af. Breng een bezoek aan andere woongroepen.
 4. Huren of kopen?
 5. Maak goede afspraken.

Hoe start je een leefgemeenschap?

P.S. Bij het oprichten van een woongroep of woongemeenschap (of collectieve woonvorm) dient er een rechtspersoon te worden opgericht. Daarvoor moet er een voor de groep passende vorm worden gekozen. Dit gebeurt bij een notaris. Vereniging of Stichting zijn vormen die hierbij veel worden gekozen.

Waar kunnen ouderen wonen?

Woonzorgzone / woonservicegebied. Een woonservicegebied of woonzorgzone is een (deel van een) wijk of dorp waar voldoende voorzieningen zijn voor wonen met zorg.

 • Serviceflat.
 • Zorgappartement.
 • Verpleeghuis.
 • Zorghotel.
 • Aanleunwoningen.
 • Levensloopbestendige woningen.
 • Kangoeroewoningen.
 • Wat betekent Knarrenhof?

  Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren. Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc.

  Wat zijn knarren?

  Eigenlijk: een krakend of schurend geluid maken.

  Hoe start ik begeleid wonen?

  op mensen met psychische of psychosociale problemen. Om met beschermd wonen te starten is het mogelijk om zelf contact op te nemen met de gewenste zorginstelling maar de route hiervoor kan ook via de gemeente gaan. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

  Wat is groepswonen voor ouderen?

  Groepswonen betekent dat u een eigen voordeur heeft. Ook kunt u makkelijk sociale contacten hebben in de groep. Enkele kenmerken van groepswonen zijn: U moet zelfstandig kunnen wonen (misschien met hulp en aanpassingen).

  Wat is een leefgemeenschap?

  leefgemeenschap – Te gebruiken voor informeel of formeel georganiseerde samenlevingsvormen die zijn gebaseerd op een ideologische, religieuze of politieke verwantschap.

  Waarom zijn er geen bejaardenhuizen meer?

  Waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met zorg in de buurt. Het kabinet Rutte II besloot tot sluiting van de verzorgingshuizen. Ouderen moesten langer thuis wonen en samen met een wijkverpleegkundige werd aan de keukentafel bekeken welke zorg nodig zou zijn.

  Welke woonvormen voor ouderen zijn er?

  Woonvormen voor ouderen

  • Aanleunwoning.
  • Woonzorgcomplex.
  • Serviceflat.
  • Levensloopbestendige woning.
  • Kangoeroewoning.
  • Mantelzorgwoning.
  • Gemeenschappelijk wonen voor ouderen.
  • Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden.

  Is begeleid wonen gratis?

  Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).