Waar kan ik gedichten vinden?

Waar kan ik gedichten vinden?

Dichters.nl is de online plek voor het lezen, plaatsen en maken van gedichten. De mooiste gedichten en gedichtjes vinden… Je kunt hier mooie gedichten en gedichtjes vinden, binnen de meest uiteenlopende thema’s.

Wat moet een gedicht hebben?

Een gedicht is een tekst waarbij de schrijver goed heeft nagedacht over de manier waarop hij de woorden en de zinnen van de tekst opschrijft….In gedichten kun je speciaal letten op:

 • klank.
 • rijmschema’s.
 • stijlfiguren.
 • strofes.
 • beeldspraak.
 • metrum.
 • ritme.
 • typografie.

Wat maakt een goed gedicht?

Een gedicht moet niet mooi of knap worden, maar zoveel mogelijk je gevoel en je waarnemingen uitdrukken. Wees bescheiden. Gebruik metaforen. Voorkom woorden als liefde, tranen, angst, geluk enz.

Hoe beoordeel je een gedicht?

Toch een paar tips: een korte zin houdt de aandacht vast, ook in een gedicht zonder strofes. Het gebruik van strofes schept orde en biedt overzichtelijkheid. Als je strofes gebruikt dan is het mooier als ze op zichzelf een eenheid vormen en op natuurlijke wijze doorlopen in de volgende.

Hoe begin je een gedicht voorbeeld?

Je startpunt kan een regel of een zin zijn die je in je gedicht wilt verwerken, maar hoeft niet het startpunt van je gedicht te zijn dus. Het kan een plaatje in je hoofd zijn waar het naar toe gaat, hoe het begint of hoe het eindigt. Het kan zelfs een speciaal gevoel of herinnering zijn.

Waarom kies je voor een gedicht?

Door gedichten te schrijven en te kijken naar hoe je die geschreven hebt verwerf je inzicht in de werking van taal als middel om je te uiten.

Wat rijmt er op peinzen?

De beste rijmwoorden voor peinzen

 • cijnzen. deinze. Deinze.
 • grijnze. grijnzen. kleinze.
 • tijnzen. veinze. veinzen.

Wat valt onder poëzie?

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een genre in de literatuur waarbij tekst in de vorm van een gedicht wordt gebracht. Poëzie is eigenlijk een genre dat moeilijk af te bakenen is.

Wat hoort bij poëzie?

Poëzie is een bepaalde manier van taalgebruik die één geheel is door allerlei vormen van herhalingen of contrast zoals metrum, rijm, klankpatroon, versregels enz., in tegenstelling tot het proza dat een verdergaand, dus geen terugkerend of herhalend spreken is.

Hoe is een gedicht opgebouwd?

Een gedicht is doorgaans opgebouwd uit strofen, in de muziek zou je een strofe een couplet en in proza een alinea noemen. Verschillende strofen zijn van elkaar te onderscheiden door de tussenkomst van een witregel. Strofen met verschillende aantal regels hebben ook nog eens verschillende benamingen.