Is rijbewijskeuring aftrekbaar?

Is rijbewijskeuring aftrekbaar?

Ook niet uw lidmaatschap van een zwemvereniging, wandelclub en dergelijke. Ook de periodieke medische keuring voor uw rijbewijs is geen aftrekpost.

Is medische keuring aftrekbaar?

Zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als deze zijn gemaakt in verband met een ziekte, beperking of invaliditeit. De zorgkosten die worden afgetrokken, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2021, zijn ook gemaakt in dat jaar (2021).

Is incontinentiemateriaal aftrekbaar?

De rechtbank beslist verder dat de kosten voor incontinentiemateriaal wel aftrekbaar zijn. Daarbij acht de rechtbank dit hulpmiddel van een zodanige aard dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt.

Is eigen risico aftrekbaar van de belasting?

Kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar. Ook kosten waarvoor een eigen bijdrage geldt aan het CAK of volgens de Zorgverzekeringswet zijn niet aftrekbaar.

Welke medische kosten aftrekbaar?

U kunt de volgende ziektekosten opnemen in uw belastingaangifte:

  • Medische hulp.
  • Medicijnen (op voorschrift arts)*
  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld steunzolen, kunstgebit)*
  • Uitgaven extra gezinshulp in verband met ziekte*
  • Extra uitgaven dieet (medisch voorschrift)*

Welke medische kosten zijn aftrekbaar?

Welke kosten vallen onder het eigen risico?

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385. Zowel in 2021 als in 2022. Dat betekent dat je de eerste €385 aan zorgkosten die je hebt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.

Wat gebeurt er als je eigen risico op is?

Het eigen risico is een drempelbedrag dat verzekerden vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken die vallen onder de basisverzekering. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico. In 2021 en 2022 is dit 385 euro per verzekerde.