Kan of mag het geplaatst kapitaal groter zijn dan het maatschappelijk kapitaal?

Kan of mag het geplaatst kapitaal groter zijn dan het maatschappelijk kapitaal?

Tenzij in de statuten een maatschappelijk aandelen kapitaal staat vermeld, kan de vennootschap door uitgifte van aandelen het geplaatst kapitaal onbeperkt vergroten. Het bedrag van het geplaatste maatschappelijk aandelen kapitaal hoeft niet daadwerkelijk door de aandeelhouders betaald te zijn.

Kunnen aandelen een negatieve waarde hebben?

Uit het vennootschapsrecht vloeit voort dat aandelen in een bv geen negatieve waarde kunnen vertegenwoordigen, ook niet als er sprake is van negatief vermogen.

Wat is niet opgevraagd kapitaal?

Met andere woorden: het niet-opgevraagd kapitaal vertelt je hoeveel geplaatst kapitaal nog niet werd betaald.

Wie doet Balanstest?

Deze test wordt uitgevoerd door het bestuursorgaan van je vennootschap. Een uitkering is pas mogelijk als de vennootschap erna in staat blijft om gedurende minstens twaalf maanden haar schulden te betalen naarmate deze opeisbaar worden.

Wie bepaalt tot dividenduitkering?

Dividend uitkeren aan aandeelhouders De hoofdregel is, dat de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is om te beslissen over de winst en over het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders.

Is geplaatst kapitaal eigen vermogen?

Het geplaatste aandelenkapitaal is de eerste post van het eigen vermogen (art. 373 lid 1 BW 2). Als het geplaatste kapitaal niet volledig is volgestort, dan wordt het gestorte aandelenkapitaal vermeld. Als ook het gestorte deel nog niet is ontvangen, wordt ook het opgevraagde aandelenkapitaal vermeld.

Wat is opgevraagd kapitaal?

opgevraagd kapitaal – Het geld dat aandeelhouders op verzoek van een bedrijf moeten (bij)storten op niet-volgestorte aandelen.

Wat is een prioriteitsaandeel?

Prioriteitsaandelen zijn. » Meer over aandeel aandelen waaraan bepaalde zeggenschapsrechten zijn verbonden. Bijvoorbeeld een recht om een. » Meer over bindende voordracht bindende voordracht voor een bestuurder of commissaris te doen of een vetorecht.