Hoe werkt een termijncontract?

Hoe werkt een termijncontract?

Een termijncontract is een overeenkomst tussen twee partijen om activa te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs op een vooraf afgesproken vervaldatum. Beide partijen hebben een verplichting om aan hun deel van de overeenkomst te voldoen.

Wat is het verschil tussen opties en futures?

Futures worden op de beurs verhandeld, terwijl opties op de beurs of over the counter (OTC) worden verhandeld. Er zijn veel voordelen als u met CFD’s in opties en futures handelt, waaronder de mogelijkheid om met hefboom te handelen (die zowel winsten als verliezen vergroot) en 24-uurshandel.

Wat zijn kenmerken van een Indexfuture?

Een Indexfuture is een type derivaat waarbij betrokken partijen een verbintenis aangaan om de waarde van een onderliggende index op een vooraf bepaalde toekomstige datum te betalen of te ontvangen. Vaak zijn indexfutures gebaseerd op aandelenindexen, zoals de NASDAQ 100, FTSE 100, EURO STOXX 50, AEX en S&P 500 index.

Wat is future Trade?

Futures zijn financiële contracten waarbij twee partijen, een koper en een verkoper, afspreken om een onderliggende markt te traden voor een vaste prijs op een toekomstige datum.

Hoe worden futures berekend?

Stel, u koopt vandaag een FTI (AEX future) op 600. Diezelfde avond sluit de future op 605, dan krijgt u 5 x 200 (contractgrootte) = €1000,-. De volgende dag sluit de future op 603, in dat geval moet u het verschil van 2 x 200 = €400,- betalen.

Hoe werkt een call?

Wat is een call-optie? Wanneer iemand een call-optie koopt, koopt iemand het recht om een onderliggend bezit (zoals een aandeel) te kopen tegen een prijs die vooraf is afgesproken. Het kopen van het aandeel kan dan alleen tijdens de vooraf afgesproken periode (tot de expiratiedatum) of op een bepaalde datum.

Is een future een optie?

Een optie is in tegenstelling tot de future het recht hebben om iets te kopen, en dus niet de plicht. Met een optie kan een koper zich beschermen tegen schommelingen in de koersen. Ook kan een koper een verplichting aangaan zonder meer te verliezen dan de inzet.

Wat is een Exchange Traded Fund?

ETF is een afkorting van Exchange Traded Funds. Dit zijn fondsen die op de beurs verhandeld worden. ETF’s worden ook wel indextrackers of kortweg trackers genoemd, omdat ze een specifieke index volgen. Hiermee kun je op een eenvoudige manier beleggen in een index.

Wat is een kenmerk van een Aandelenfuture?

Het kenmerkende verschil tussen een aandelenoptie en een aandelenfuture is dat bij een aandelenoptie de koper een recht heeft en de verkoper een plicht, terwijl bij een aandelenfuture er aan beide zijden rechten en verplichtingen ontstaan bij het sluiten van het contract.

Wat zijn futures voorbeeld?

Het is een afgeleid product, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product. Dat kan een index, een financieel instrument, maar ook een grondstof zijn. Zo bestaan er futures op aandelenindices zoals de AEX en S&P 500, maar ook op staatsobligaties, en zelfs voor fysieke producten als goud.

Wat houdt het kopen van een future contract in?

Het kopen van een future is het aangaan van een overeenkomst om op de expiratiedatum de onderliggende waarde te kopen tegen de vooraf bepaalde prijs. Men neemt dan een longpositie in. Men betaalt op dat moment geen aankoopprijs, maar alleen een borgsom, de margin.

Hoe komen futures tot stand?

In principe kunnen prijzen van futures op twee manieren tot stand komen. De tweede manier dat geldt voor de prijzen van futures is dat van vraag en aanbod. Dit geldt alleen als een onderliggende waarde niet te maken is op wat voor manier dan ook. Als voorbeeld grondstoffen zoals ijzer, koper, hout en goud.

Wat is een Valutatermijncontract?

Een valutatermijncontract is een contract tussen twee partijen met een valutadatum in de toekomst (bijv. 1,2,3 6 of 12 maanden), maar waar u nu de valutakoers voor afspreekt. Die staat dus vast. Ongeacht hoe de koers beweegt tijdens de looptijd van uw termijncontract.

Wat is een derivaat?

Derivaten zijn afgeleide financiële producten die gebaseerd zijn op een onderliggende waarde, zoals aandelen of grondstoffen. Een derivaat geeft de koper het recht een bepaald goed voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. De meest bekende derivaten zijn opties, swaps en futures.

Hoe werkt future trading?

Wat zijn Valutaopties?

Valutaopties Een valutaoptie geeft u het recht tegen een bepaalde koers vreemde valuta te kopen. Dit is gunstig als de koers op het moment van betalen ongunstig is. Voor dit recht betaalt u een premie.

Wat is een termijn koers?

m. (-en), koers van vreemde valuta op de termijnmarkt, t.w. de contante koers vermeerderd met het agio c.q. verminderd met het disagio.

Wat gebeurt er met uw positie in een index future bij expiratie?

Iedere future heeft een dag waarop het voor het laatst verhandeld wordt en een expiratiedatum, waarna het contract zal expireren. Door een positie te openen in een future bent u blootgesteld aan stijgingen/dalingen van de onderliggende waarde, met een hefboom, zonder daadwerkelijk de onderliggende waarde te bezitten.