Kan je stoppen met hoge bloeddruk medicijnen?

Kan je stoppen met hoge bloeddruk medicijnen?

​Als je medicijnen krijgt om je bloeddruk te verlagen, dan moet je die vaak de rest van je leven gebruiken. Alleen je arts kan beoordelen of je minder medicijnen nodig hebt. Stop nooit zelf met medicijnen. Overleg ook altijd met je arts als je denkt dat je bijwerkingen hebt.

Welke bloeddrukverlagers worden teruggeroepen?

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan. In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen de partijen terug die niet voldoen.

Wat zijn de belangrijkste medicijnen tegen hoge bloeddruk?

het geschatte risico op hart- en vaatziekten. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd en of u man of vrouw bent. De 5 belangrijkste groepen medicijnen tegen hoge bloeddruk zijn: plaspillen, bètablokkers, ACE-remmers, Angiotensine 2 antagonisten en calcium-antagonisten.

Hoe regelt het lichaam de bloeddruk?

Het lichaam regelt de bloeddruk op verschillende manieren, onder meer via een systeem dat draait om het hormoon angiotensine, het zogenoemde RAAS, een afkorting van Renine-Angiotensine- Aldosteron-Systeem. Het RAAS zorgt voor een stabiele bloeddruk door op verschillende punten de bloeddruk te registreren.

Welke bloeddrukverlagers bestrijden?

Er zijn veel verschillende soorten bloeddrukverlagers. De belangrijkste zijn: bètablokkers, calciumantagonisten, RAAS-remmers, ACE-remmers, ivabradine en ARNI’s. Ze bestrijden hetzelfde probleem, maar op andere manieren. Een gevarieerd aanbod is belangrijk omdat de gevoeligheid voor bloeddrukverlagers van persoon tot persoon sterk kan verschillen.

Is hoge bloeddruk noodzakelijk?

Bij hoge bloeddruk is behandeling noodzakelijk, ook al voel je je misschien helemaal niet ziek. Hoge bloeddruk wordt behandeld door het vermijden van risicofactoren en door bloeddrukverlagers. Vermijdbare risicofactoren zijn onder meer: roken, overgewicht, te weinig beweging en ongezonde voeding. Slecht voor de bloeddruk is vooral (veel) zout.