Kan een werkgever je verplichten?

Kan een werkgever je verplichten?

De werkgever heeft, volgens de wet, een ‘instructiebevoegdheid’. Dat is ook logisch: zou een werkgever zijn medewerkers niets mogen verplichten, dan heeft hij niets aan zijn werknemers. Die blijven dan thuis, omdat het niet mogelijk is om ze te verplichten op het werk te verschijnen.

Kan je werkgever je verplichten om op zaterdag te werken?

Je bent niet verplicht om in het weekend te werken. Behalve als je dit vooraf met je werkgever hebt afgesproken. Werk je wel in het weekend, dan heb je ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen. Je mag in ieder geval weigeren om meer dan 40 zondagen te werken.

Kan mijn werkgever mij verplichten eerder te beginnen?

Bedrijven mogen niet eisen dat personeel eerder op werk is – maar dat gebeurt wel. Moet jij wel eens (of altijd) eerder aanwezig zijn op je werk dan je aangegeven werktijd? Wettelijk gezien mag dat niet, heeft een kantonrechter bepaald. Als je werkgever wil dat je eerder aanwezig bent, moeten ze daar ook voor betalen.

Kan werkgever ander werk verplichten?

Omdat er minder of geen werk is, kan de werkgever jou vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Je kan dit in principe niet weigeren. Val je onder de catering cao dan kan je werkgever jou zelfs verplichten om tijdelijk ander werk te doen. Dit geldt ook als dat in jouw arbeidsovereenkomst staat opgenomen.

Wat zijn de rechten en plichten van een werkgever?

Daarnaast hebben werkgevers het recht om hun werknemers instructies te geven en regels op te stellen met betrekking tot de uitvoering van het werk en de goede orde binnen het bedrijf. Het coronavirus en de verspreiding ervan vormen een potentieel risico voor de gezondheid van werknemers.

Wat zijn de rechten van de werkgever?

Hoeveel zaterdagen per jaar mag je werken?

De Arbeidstijdenwet bevat geen voorschriften over het maximale aantal te werken weekenden per jaar. De Arbeidstijdenwet bevat wel regelgeving met betrekking tot zondagarbeid: Op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit (zoals in de gezondheidszorg).

Is toeslag op zaterdag verplicht?

Er zijn geen wettelijke afspraken over extra vergoeding als u ’s nachts, in het weekend of op een feestdag werkt. Een toeslag op uw salaris hangt af van wat u met uw werkgever heeft afgesproken.