Is vakantiegeld ook over bonus?

Is vakantiegeld ook over bonus?

Je betaalt geen vakantiebijslag over bonussen, een 13e maand, een winstuitkering of onkostenvergoedingen. Als een werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je over het meerdere geen vakantiebijslag betaalt.

Hoe loon optimaliseren?

5 Tips voor een hoger loon

 1. Vanaf 4.000 euro sponsor je de RSZ. Een werkgever betaalt zowat 35 % RSZ op het volledige brutoloon, de werknemer 13.07%.
 2. Gebruik de fiscale optimalisatiemogelijkheden.
 3. Variabel loon is interessanter dan opslag.
 4. Schep duidelijkheid.
 5. Motivatie is veel meer dan loon.

Wat is een CAO 90?

De loonbonus (cao 90), ook wel ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ genoemd, is een financieel voordelige salarisbonus. Met deze bonus beloont u uw medewerkers wanneer ze samen een vooraf bepaald doel bereiken.

Lees ook:   Waar komen de narcissen vandaan?

Waar krijg je vakantiegeld over?

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Heb je recht op vakantiegeld?

Iedereen die werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is minimaal 8% van je wat je bruto in een jaar hebt verdiend. Meestal krijg je het vakantiegeld in mei of juni op je rekening.

Hoe kan ik mijn nettoloon verhogen?

Een loonsverhoging voor je personeel kan je op verschillende manieren organiseren. Naast een verhoging van het brutoloon kan je als werkgever ook opteren voor fiscaal voordeligere alternatieven….Extralegale voordelen

 1. Bedrijfswagen.
 2. Maaltijdcheques.
 3. Elektrische fiets.
 4. Thuiswerkvergoeding.
 5. Laptop.
 6. Smartphone.
 7. Groepsverzekering.

Hoe wordt cao 90 belast?

Op de bonus cao 90 wordt een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage geheven. Voor u bedraagt die 33%, voor uw werknemer 13,07%. De bonus cao 90 is vrijgesteld van belastingen voor een maximumbedrag van 2.998 euro (2021). Bovendien is deze bonus voor u fiscaal aftrekbaar.

Lees ook:   Hoe maak je een strik van een lint?

Wat is Cao 90 bonus?

De loonbonus, ofwel de niet-recurrente resultaatsgebonden premie, is een manier om werknemers te belonen voor het halen van vooraf gedefinieerde, collectieve doelstellingen. Deze cao 90 kent een specifieke sociale en fiscale behandeling, wat het financieel voordeliger maakt dan de klassieke bonus.