Is staatssecretaris verantwoordelijk?

Is staatssecretaris verantwoordelijk?

Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

Kan een minister vervolgd worden?

Immuniteit. Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. Dit heet parlementaire immuniteit of onschendbaarheid.

Welke staatssecretarissen zijn er?

Lijst van Nederlandse staatssecretarissen

Staatssecretaris Partij Departement
E. van der Burg VVD Justitie en Veiligheid
J. Bussemaker PvdA Volksgezondheid, Welzijn en Sport
M.R.H. Calmeyer CHU Defensie
J.M.L.Th. Cals KVP Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Wat is het regeerakkoord?

Een regeerakkoord of coalitieakkoord is in Nederland een overeenkomst tussen de fracties van twee of meer politieke partijen in het parlement die een coalitieregering vormen.

Wat verdient een staatssecretaris?

Het salaris van een staatssecretaris is € 159.541 (2020) per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen vallen niet onder het salaris.

Wat is de taak van de staatssecretaris?

Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij ‘zware’ ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk.

Heeft een minister immuniteit?

Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. Dit heet parlementaire immuniteit of onschendbaarheid.

Kun je een minister persoonlijk aansprakelijk stellen?

Civielrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid Er ligt ook een arrest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waarin het Hof overweegt dat als een orgaan van de overheid zoals een minister zijn wettelijke bevoegdheden overschrijdt, deze gedraging aan hem persoonlijk kan worden toegerekend.

Hoeveel staatssecretarissen zijn er?

Aanvankelijk bestond het kabinet uit zestien ministers en acht staatssecretarissen. De VVD leverde zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA en D66 beide vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en één staatssecretaris.

Wat is staatssecretaris definitie?

Wat kan er gebeuren als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in een minister?

De vertrouwensregel is een ongeschreven regel van het Nederlandse staatsrecht die inhoudt dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moeten aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van een van de Kamers van de Staten-Generaal.

Welke 3 rechten heeft de Tweede Kamer?

Taken en rechten

  • Budgetrecht.
  • Onderzoek- en enquêterecht.
  • Recht om moties in te dienen.
  • Recht van amendement.
  • Recht van initiatief.
  • Vragenrecht.