Is radiostraling schadelijk?

Is radiostraling schadelijk?

Van radiogolven is bewezen dat het thermisch effect schadelijk is. Maar blootstelling aan krachtige stralen met belangrijke thermische effecten komt in het dagelijkse leven niet voor. Ook zwakke thermische effecten kunnen schadelijk zijn indien men er lange tijd aan wordt blootgesteld.

Is een antenne schadelijk?

Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar antennes en gezondheid. De Gezondheidsraad stelt in een advies uit 2020 aan de Tweede Kamer dat een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes en negatieve gezondheidseffecten niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is.

Hoe meet je straling in je huis?

Het is tegenwoordig mogelijk dit te laten meten door een expert. Ook is het mogelijk zelf te meten met behulp van een stralingsmeter. Deze meters pikken hoog en laagfrequente stralingsvelden op en laten de waarden zien op verschillende plekken in uw huis of kantoor.

Welke apparaten geven elektromagnetische straling af?

Alle apparaten die met stroom werken, ook die op een batterij, zijn verspreiders van elektromagnetische, magnetische of elektrische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, Ipads, internet WiFi modems, zendmasten voor mobiele telefonie (4G, UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz.

Wat doet elektromagnetische straling met je lichaam?

Als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of worden deze velden geabsorbeerd waardoor het lichaam opwarmt. Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten.

Hoe hoog mag een antenne zijn?

Voor een deel van de zendmasten en antenne-installaties is een vergunning nodig, voor andere niet. Voor zendmasten en antenne-installaties die hoger zijn dan 5 meter, is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De gemeente stelt de vergunningeisen op, mede gebaseerd op landelijke richtlijnen en afspraken.

Kan je ziek worden van straling?

Hoofdpijn, allergie├źn, slapeloosheid, depressie, hartkloppingen en oververmoeidheid: duizenden mensen zeggen deze klachten te krijgen door de straling van zendmasten, wifi, mobiel bellen en appen. Het wordt Elektro Hypersensitiviteit (EHS) genoemd, maar het wordt door de wetenschap niet erkend.