Is mijn tractor Kentekenplichtig?

Is mijn tractor Kentekenplichtig?

Kentekenplicht tractor Registratie Landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden zijn registratieplichtig vanaf 20 mei 2020: alle landbouwtrekkers. alle MMBS’en (Motorrijtuig met beperkte snelheid) alle getrokken materieel dat boven 25 km/h kan én mag rijden is registratieplichtig.

Wat is een witte Volgplaat?

Niet geregistreerde getrokken voertuigen voeren een witte volgplaat. Deze witte kentekenplaat heeft het kenteken van één van de trekkende (land)bouwvoertuigen van dezelfde eigenaar als van het getrokken voertuig. Het kenteken van de witte volgplaat hoeft dus niet overeen te komen met dat van het trekkende voertuig.

Welke landbouwmachines kenteken?

De registratieplicht is er voor alle trekkers (oud of nieuw), mobiele machines, en getrokken landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen. Voor voertuigen die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2021 kunnen vanaf 1 januari t/m 31 december 2021 via de website van de RDW worden geregistreerd.

Welke spiegel s moet en op een tractor aanwezig zijn als deze zonder aanhangwagens of lading op de openbare weg rijdt?

Landbouwvoertuigen moeten net als andere voertuigen zijn voorzien van dimlichten (voorkant), stadslichten (op spatborden), richtingaanwijzers, achterlichten, remlichten en een linker buitenspiegel (Regeling Voertuigen ). Daarnaast moeten ze aan de achterzijde twee of vier niet-driehoekige rode retroreflectoren hebben.

Welke trekkers moeten een kenteken?

Op elk (land)bouwvoertuig dat harder gaat dan 25 km/h moet een kentekenplaat. Ook een voertuig waarvoor een ontheffing nodig is, moet een kentekenplaat hebben. Vanaf 1 januari 2025 geldt de verplichting tot het voeren van een eigen kentekenplaat voor elk geregistreerd voertuig.

Wat is constructiesnelheid tractor?

Land- en bosbouwtrekkers hebben een maximale constructiesnelheid van 6 km/h of meer en kunnen zitplaatsen hebben voor meerijders. Het kan ook zijn dat uw voertuig onder de categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) valt of de categorie getrokken materieel.

Waar mag je met een tractor rijden?

Volgens de wet mogen (land)bouwvoertuigen op bijna alle wegen rijden, met uitzondering van: autowegen; autosnelwegen; wegen met een geslotenverklaring voor landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.

Waar moet kentekenplaat tractor zitten?

Volgens de huidige wetten mag een kentekenplaat maximaal 2 meter vanaf de grond bevestigd worden. Cabines en vaak ook spatborden van trekkers zijn echter hoger. Daarom komt er een uitzondering op de wet, waardoor het toegestaan is om op maximaal 4 meter vanaf de grond een kentekenplaat te bevestigen.

Welke voertuigen zijn Kentekenplichtig?

Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor:

  • Land- of bosbouwtrekkers;
  • Getrokken materieel (zoals land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken);
  • Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS);
  • Mobiele machines (nieuwe categorie).

Wat valt er onder mobiele machines?

Definitie mobiele machine Mobiele machine: motorvoertuig dat speciaal is ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren van werkzaamheden en niet is bedoeld voor personen- of goederenvervoer over de weg.

Waar kentekenplaat tractor monteren?

Hoe tractor registreren?

Je kunt je landbouwvoertuigen via het RDW registreren. Hier moet je met DigiD of E-herkenning inloggen. Door via iDeal de kosten voor de registratie (€18 per voertuig) te betalen, rond je het registratieproces af. Na de registratie stuurt het RDW een bevestigingsmail.