Is incest tussen broer en zus strafbaar?

Is incest tussen broer en zus strafbaar?

Incest betekent: geslachtsgemeenschap met een naaste bloedverwant, oftewel een familielid. Bijvoorbeeld tussen een broer en zus of nicht en neef. Maar een pleegouder of verzorger valt hier ook onder, ondanks dat er dan geen bloedverwantschap is. Incest is in Nederland niet verboden.

Wat doet incest?

Zo bezien is incest in juridische zin niet zozeer seks tussen bloedverwanten, maar vooral ontucht binnen het gezin of een andere gezagsverhouding tussen een volwassene en een minderjarig kind. Een ouder of verzorger maakt hierbij via mentaal, fysiek of positioneel overwicht misbruik van een minderjarige.

Hoeveel mensen doen aan incest?

meld artikel ➔ InfoNu archief? Er wordt in de media sinds een aantal jaar meer aandacht aan besteed, maar toch blijft het een maatschappelijk taboe. Een op de zes mensen zou er het slachtoffer van zijn.

Wat gebeurt er als broer en zus een kind krijgen?

Als twee familieleden samen een kind krijgen, is de kans groter dat beide ouders dezelfde mutatie doorgeven aan het kind. Hierdoor hebben bijvoorbeeld neven en nichten meer kans op het krijgen van kinderen met een erfelijke aandoening. Dit geldt met name voor aandoeningen die autosomaal recessief overerven.

Lees ook:   Hoe Spaanse werkwoorden vervoegen?

Doen dieren incest?

Buiten de familie is er meer kans dat de slechte genen eruit worden gehaald als er nakomelingen komen, dus incest bij dieren is niet net zo erg als incest bij mensen. Maar het zorgt bij dieren wel voor nadelen als iemand uit de familie zwanger raakt van een familielid.

Wat is er mis met incest?

Het woord komt van het Latijnse incastus, hetgeen “onkuis” betekent. Voor zover de incest wordt gepleegd tussen volwassenen en jonge kinderen, is er sprake van seksueel misbruik, en meestal een overlap met pedoseksualiteit. Incest kan ook plaatsvinden tussen volwassenen.

Welke straf staat er op incest?

Op incest is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 6 jaar.

Is incest verboden in Belgie?

Incest bestaat in het Belgisch strafwetboek niet als een midrijf. Wel wordt seks met minderjarigen bestraft en wordt dit zwaarder bestraft wanneer er een bijzondere relatie bestaat tussen dader en slachtoffer. Aldus kan incest,een verzwarende omstandigheid uitmaken van aanranding op de eerbaarheid.

Lees ook:   Wat adviseer je bij een te lage bloeddruk?

Kan je verliefd worden op je broer of zus?

“Technisch gezien kan je verliefd worden op je broer of zus, maar dat gebeurt zelden”, vertelt Müller. “De hechte band en familiale gebeurtenissen weerhouden ons om zomaar verliefd te worden op onze familieleden.”