Is een brandblusser verplicht in een appartement?

Is een brandblusser verplicht in een appartement?

ZIJN BRANDBLUSSERS VERPLICHT IN MIJN APPARTEMENTSGEBOUW? Mogelijks! Brandblusapparaten zijn wettelijk verplicht in elk appartements- gebouw dat na 1994 is gebouwd. De verplichting is niet van toepassing voor gebouwen die voor 1994 gebouwd zijn.

Welke brandblusser in appartement?

Op elke verdieping is er minstens één brandblusser van het type 6 kilo poeder ABC of gelijkwaardig vereist. In de keukens moet er een brandblusser van het type 5 kilo CO2 of 6 kilo ABC poeder of gelijkwaardig aanwezig zijn.

Waar moet ik brandblussers plaatsen?

Brandblussers mag je in principe plaatsen daar waar het jou het best uitkomt, maar ze moeten wel gelijkmatig over de oppervlakte verspreid worden. Aanbevolen locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. Op die manier wordt jouw vluchtroute het beste beschermd.

Is brandblusser verplicht?

Voor alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn – scholen, kantoren, winkels, restaurants, openbare gebouwen – is de wetgeving heel duidelijk: brandblusapparaten zijn verplicht, ook als er reeds brandhaspels aanwezig zijn. Dat is een goede zaak want brandpreventie heeft natuurlijk een invloed op ieders veiligheid.

Lees ook:   Wat wordt er bedoeld met leerweg?

Is een brandblusser in de auto verplicht?

Waarom het alsnog verstandig is om een brandblusser in uw auto te hebben. Maar ook al geldt er geen verplichting op het hebben van een brandblusser in uw auto, het is altijd beter om er wel een te hebben. Uw veiligheid zou altijd een prioriteit moeten zijn, maar ook de veiligheid van anderen.

Is een brandtrap verplicht in een appartement?

Een trap binnen is niet verplicht en een ‘brandtrap’ is een functiebenaming. Dus een buitentrap die jij brandtrap noemt kan voldoende zijn, als die brandtrap normaal begaanbaar is en als gewone trap kan dienen.

Wat is 1 bluseenheid?

Een bluseenheid is een schuimbrandblusser van 6l of een poederbrandblusser van 6kg. Een schuimbrandblusser van 9l en poederbrandblussers van 9kg en 12kg gelden als 1,5 bluseenheden, terwijl een CO2-brandblusser van 5kg als een halve bluseenheid telt.

Hoeveel blustoestellen?

De projectering van brandblussers is maatwerk en afhankelijk van de brandrisico’s. Als er geen sprake is van een verhoogd brandrisico, dan is in de regel één blusser (6 liter ( sproei ) schuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2) per 200 m2 voldoende met een minimum van twee per verdieping.

Lees ook:   Is Eendendons goed?

Waar brandblusser plaatsen in camper?

De beste plek om een brandblusser in je camper of caravan te monteren is bij de deur en dan wel zo dat je de blusser veilig van buitenaf kunt pakken. Wanneer er brand uitbreekt zorg je er eerst voor dat je jezelf (en anderen) in veiligheid brengt en dat is buiten.