Is aandeelhouder verantwoordelijk?

Is aandeelhouder verantwoordelijk?

Een aandeelhouder heeft een tot zijn aandeel beperkte aansprakelijkheid en loopt vooral het risico de waarde van de aandelen te verliezen doordat de B.V. failliet raakt. Een aandeelhouder kan wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij onrechtmatig handelt tegenover een schuldeiser.

Wat zijn de rechten van een minderheidsaandeelhouder?

Bescherming van minderheidsaandeelhouders Iedere aandeelhouder, dus ook de minderheidsaandeelhouder, heeft de rechten die hem op grond van de wet en de statuten en de eventueel op grond van de aandeelhoudersovereenkomst toekomen, met name het informatierecht, het vergaderrecht en het stemrecht.

Kan aandeelhouder bestuurder aansprakelijk stellen?

Wie als aandeelhouder de bestuurder van de vennootschap aansprakelijk wil stellen, moet uitermate goed beslagen ten ijs komen. Om de bestuurder aansprakelijk te stellen, moet sprake zijn van onbehoorlijk bestuur ter zake waarvan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Wat ben je als aandeelhouder?

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. Dit betekent dat zij het recht hebben om beslissingen te nemen over het bedrijf (stemrecht). Aandelen kunnen ook recht geven op een deel van de winst ( winstrecht).

Hoeveel macht hebben aandeelhouders?

Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering De vennootschap moet minimaal 1 keer per jaar verantwoording afleggen aan zijn aandeelhouders. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Een belangrijke bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering is grote besluiten goedkeuren. Zoals fusies en overnames.

Welke rechten heb ik als aandeelhouder?

Rechten en bevoegdheden van aandeelhouders

  • recht op dividend;
  • recht om een vergadering bijeen te roepen;
  • recht om een verzoek om een enquĂȘteprocedure in te dienen;
  • stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering.